วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๓๒ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ฉบับที่ ๓๒ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘
พุทธบุตรผู้สร้างวัดและสร้างคนให้รุ่งเรือง ความปรารถนาให้พุทธบุตรและพุทธบริษัท ๔ เป็นหนึ่งเดียวกัน......อ่านต่อ
ด้วยบุญนี้เมื่อจับกระเบื้อง หิน กรวด ก็เปลี่ยนเป็นเพชร นิลจินดาทันที......อ่านต่อ
เป็นที่มาของความเก่ง ความดี เป็นที่มาของ ความสุข ความเจริญ ทั้งชาตินี้และชาติหน้า......อ่านต่อ
พอเห็นใคร ทำความดี เราก็ไปอนุโมทนาบุญด้วย ดีใจด้วย ซึ่งจะเป็นทั้งความชื่นใจ ที่เกิดกับตัวเราเอง......อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้สติเอาไว้ว่า การที่คนเราจะมีความสุข ในทางโลกได้ ต้อง......อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเรียกสิ่งนี้ว่า อบายมุข ซึ่งแปลว่า ปากทางแห่งความเสื่อม......อ่านต่อ
ศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียวแห่งนี้ คือสถานที่ใน การสร้างบารมีอีก แห่งหนึ่งในต่างแดน......อ่านต่อ
มีพ่อแม่จำนวนไม่น้อย ที่มอบทุกสิ่งในชีวิตของตัวเองเพื่อลูก แต่กลับได้ความล้มเหลว ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ