วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วันวิสาขบูชานานาชาติ สัญลักษณ์แห่งสันติภาพโลก

ทบทวนบุญ

เรื่อง : อัญชลี เรืองจิต

 

วันวิสาขบูชานานาชาติ


วันวิสาขบูชานานาชาติ
 
สัญลักษณ์แห่งสันติภาพโลก

วันวิสาขบูชานานาชาติ


    “แม้เลือดและเนื้อในกายจักแห้งเหือด เหลือแต่หนัง เอ็น กระดูกก็ตาม ตราบใดที่เรายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ได้รู้เห็นธรรมอันยิ่งแล้ว จักไม่ยอมลุกจากบัลลังก์นี้เป็นอันขาด จักนั่งอบรมกาย วาจา ใจ ให้ละเอียดถึงที่สุดให้ได้” 

 

วันวิสาขบูชา ประเทศมองโกเลีย

 

      หลังจากที่พระมหาบุรุษได้บำเพ็ญเพียรมายาวนานถึง ๖ ปี ในวันเพ็ญขึ้น  ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ทรงนั่ง คู้บัลลังก์ภายใต้ต้นอัสสัตถพฤกษ์ที่แม้สายฟ้าจะผ่าลง  ตั้ง ๑๐๐ ครั้ง ก็ไม่แตกทำลาย โดยทรงตั้งสัตยาธิษฐานเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ เมื่อทรงบรรลุพระสัพพัญญุตญาณแล้ว บังเกิดความสว่างไสวไกลไปถึงหมื่นโลกธาตุ และมีบุพนิมิตทั้ง ๓๒ ประการปรากฏขึ้น 

    จากวันนั้นจนถึงวันนี้ แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานกว่า ๒,๕๐๐ ปีแล้ว แต่มรดกธรรมที่พระพุทธองค์ทรงประทานไว้ ยังเป็นศาสดาแทนพระองค์จวบจนกระทั่งปัจจุบัน และมีเหล่าศาสน-ทายาทเกิดขึ้นมากมาย ดุจดังดวงประทีปที่จุดต่อความสว่างเรื่อยไปไม่ขาดสาย จากรุ่นสู่รุ่น 

    ในวโรกาสวันวิสาขบูชา ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีผู้จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาล  วันวิสาขบูชาขึ้นในหลายประเทศ ซึ่งวารสารอยู่ในบุญขอนำกิจกรรมเหล่านั้นมานำเสนอแก่ทุกท่าน เพื่อยังความปลื้มปีติใจโดยทั่วหน้ากัน 

 

วันวิสาขบูชา ประเทศมองโกเลีย

 

    หลังจากชาวพุทธในมองโกเลียร่วมกันจัดพิธีจุดวิสาขประทีปมาแล้ว ๖ ครั้ง “พิธีจุดวิสาขประทีปและลอยโคมถวายเป็นพุทธบูชา” ก็กลายเป็นวัฒนธรรมชาวพุทธในประเทศมองโกเลียไปโดยปริยาย เมื่อถึงวันวิสาขบูชา พุทธศาสนิกชนชาวมองโกลจะเริ่มรู้แล้วว่า ควรบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการจุดประทีปและลอยโคม อธิษฐานจิตขอพรให้ครอบครัว ซึ่งนับเป็นนิมิตหมายอันดียิ่งที่สัญญาณแห่งสันติภาพอันแท้จริงได้หยั่งรากลงในประเทศมองโกเลียอย่างมั่นคงแล้ว 

วันวิสาขบูชา ประเทศมองโกเลีย

     การจัดงานจุดวิสาขประทีปและลอยโคมเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาปีนี้ จัดขึ้นในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ประเทศมองโกเลีย โดยก่อนวันงานมีนักศึกษาอาสาสมัครมาช่วยเตรียมงานหลายร้อยชีวิต

 

วันวิสาขบูชา ประเทศมองโกเลีย

 

    ในวันงาน มีชาวมองโกลจากทั่วสารทิศไปร่วมพิธีจุดวิสาขประทีปอย่างเนืองแน่น จนพื้นที่ในสนามฟุตบอลคลาคล่ำไปด้วยผู้คนภายในระยะเวลาไม่นาน และล้นออกมานอกสนามฟุตบอลในที่สุด ผู้ที่เข้าไปไม่ได้ ก็ใช้โคมของตนเองที่เตรียมมายืนรอปล่อยโคมพร้อมกันอยู่นอกสนาม 

    ในเทศกาลวันวิสาขบูชานี้ นอกจากงานที่สนามกีฬาแห่งชาติแล้ว วัดวาอารามหลายแห่งในมองโกเลียก็จัดให้มีพิธีลอยโคมวิสาขประทีปขึ้นอย่างกว้างขวาง 

    เมื่อถึงวันงาน ชาวมองโกลหลายท่านสวมใส่ชุดประจำชาติมาอย่างเต็มยศ ตั้งใจ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา จุดโคมขอพร รวมทั้งกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อตอกย้ำว่าพวกเขาจะนับถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันสูงสุดไปจนตลอดชีวิต นอกจากนี้ผู้ร่วมงานยังอุทิศบุญกุศลในครั้งนี้แก่บรรพบุรุษผู้สร้างชาติด้วย ทำให้บรรยากาศดูสงบ ศักดิ์สิทธิ์ น่าประทับใจอย่างยิ่ง

 

วันวิสาขบูชา ณ ประเทศสิงคโปร์

 

วันวิสาขบูชา ณ ประเทศสิงคโปร์

    การจัดงานวิสาขบูชา ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม ที่ผ่านมา จัดขึ้นที่ถนนคนเดินในบริเวณศูนย์กลางความเจริญของประเทศ ด้านหนึ่งติดกับสถานีรถไฟฟ้าเซิ่งกั่ง อีกด้านหนึ่งเป็นห้างคอมพาสพ้อยต์ ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ทำให้มีผู้คนทุกเพศทุกวัยเข้ามาชมนิทรรศการ พุทธประวัติไม่ต่ำกว่าวันละ ๓,๐๐๐ คน 

 

วันวิสาขบูชา ณ ประเทศสิงคโปร์

 

    ภายในเต็นท์ยักษ์ครอบคลุมพื้นที่ ๑ ไร่เศษ ที่ทีมงานประดับประดาตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามนั้น มีทั้งนิทรรศการพุทธประวัติ ซุ้มสรงน้ำพระ พื้นที่ถวายดอกบัว ถวายดวงประทีปบูชา พระบรมสารีริกธาตุ ในทุกส่วนมีอาสาสมัครคอยให้ความรู้อย่างใกล้ชิด เพราะมุ่งหวังให้ผู้มาร่วมงานรู้จักว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใคร มีความเป็นมาอย่างไร และมีความสำคัญอย่างไร นอกจากนี้ยังมีการปูพื้นฐานเรื่องบุญ-บาปแก่ผู้ร่วมงาน พร้อมทั้งจัดช่วงเวลานั่งสมาธิไว้ให้ ซึ่งปรากฏว่า มีชาวสิงคโปร์เข้ามานั่งสมาธิทุกวันอย่างต่อเนื่อง 

 

วันวิสาขบูชา ณ ประเทศสิงคโปร์

 

    การจัดงานครั้งนี้ พระเดชพระคุณพระเทพสิทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสิงคโปร์ เมตตาไปเป็นผู้นำคณะกรรมการสมัชชาสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และได้รับเกียรติจากประธาน   ฝ่ายฆราวาส คือ คุณมารุต จิตรปฏิมา เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสิงคโปร์ และประธานกิตติมศักดิ์ คุณเตียว เซอลัค รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ประเทศสิงคโปร์ เข้าร่วมกิจกรรมทุกพื้นที่ของงาน ซึ่งทั้ง ๒ ท่าน มีความประทับใจมากจนถึงกับเอ่ยปากให้จัดงานนี้เป็นประจำทุกปี 

 

วันวิสาขบูชา ณ ประเทศฟิลิปปินส์

 

วันวิสาขบูชา ณ ประเทศฟิลิปปินส์

    ในวันวิสาขบูชาที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สถาบันสมาธิทางสายกลางและชาวฟิลิปปินส์ ร่วมกันจัดงานจุดประทีปและลอยโคมเพื่อสันติภาพโลก (The Light of Peace Event) ภายในสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ วิซาย่า ประเทศฟิลิปปินส์  

    ในการเตรียมงานมีทีมงานจากเมืองไทยไปช่วยทั้งด้านพิธีกรรม สถานที่ และการออกเชิญชวนแจ้งข่าวให้ชาวฟิลิปปินส์ไปร่วมงาน และมีอาสาสมัครชาวท้องถิ่นนับพันคนไปช่วยจัดสถานที่ปักโคม ประกอบไส้เทียน นับโคมลอยใส่ถุง บรรยากาศการเตรียมงานเป็นไปอย่างเบิกบาน และถึงแม้ว่าต้องเตรียมงานหนักแค่ไหน ทีมงานก็ไม่ลืมที่จะไปแนะนำให้ชาวฟิลิปปินส์รู้จักวิธีสร้างความสุขที่แท้จริงให้แก่ตนเองด้วยการทำสมาธิ โดยทีมงานได้จัดสัมมนาสอนสมาธิเบื้องต้นให้แก่ชาวฟิลิปปินส์ ซึ่งปรากฏว่ามีชาวฟิลิปปินส์ให้ความสนใจมาฝึกสมาธิเป็นจำนวนมาก และบางท่านยังกล่าวว่า ถ้ามีโอกาสจะตามไปฝึกสมาธิต่อที่เมืองไทย  จึงนับได้ว่า การจัดงานลอยโคมครั้งประวัติศาสตร์นี้ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้พี่น้องชาวฟิลิปปินส์รู้จักการเข้าถึงสันติสุขภายในด้วยสมาธิได้เป็นอย่างดี ซึ่งในอนาคตจะทำให้ชาวโลกได้รับรู้ว่า สันติภาพที่แท้จริงที่ทุกคนแสวงหานั้นอยู่ในตัวของทุกคน

 

วันวิสาขบูชา ณ ประเทศฟิลิปปินส์

 

    งานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนมากจนกระทั่งบัตรเข้าร่วมงานกว่า ๑๓,๐๐๐ ใบ หมดเกลี้ยงก่อนถึงวันงาน ทำให้บรรยากาศในวันงานเต็มไปด้วยความคึกคัก มีผู้ร่วมงานทยอยเดินทางไปถึงสถานที่จัดงานตั้งแต่บ่ายโมง และต่อแถวกันยาวเป็นกิโลเมตรเพื่อรอเข้าไปในงาน นอกจากนี้ยังมีกองทัพสื่อมวลชนจากทุกแขนงเดินทางไปร่วมงาน พร้อมทั้งบุคคลสำคัญของประเทศฟิลิปปินส์อีกเป็นจำนวนมาก 

    เมื่อทุกคนพร้อมแล้ว มีการกล่าวสาส์นแห่งสันติภาพจากพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ผู้ก่อตั้งและองค์ประธานของสถาบันสมาธิทางสายกลาง (MMI) ซึ่งชาวฟิลิปปินส์กว่าหมื่นคนต่างซาบซึ้งในถ้อยคำแห่งสันติภาพที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน และแสดงความประทับใจด้วยการปรบมือเสียงดังกึกก้อง

 

วันวิสาขบูชา ณ ประเทศฟิลิปปินส์วันวิสาขบูชา ณ ประเทศฟิลิปปินส์

 

    จากนั้นผู้ร่วมงานนั่งสมาธิร่วมกันประมาณ ๒๐ นาที ภายใต้บรรยากาศที่สงบเงียบ และเมื่อใจของทุกคนใสสว่างดีแล้ว ผู้นำศาสนาทุกท่านก็เริ่มจุดโคมลาน เพื่อส่งต่อแสงแห่ง  สันติภาพไปยังผู้ร่วมงาน จนสนามฟุตบอล   กลายเป็นทะเลโคมที่สว่างไสว และเมื่อถึงเวลา อันสมควร โคมลอยทุกดวงก็ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า ท่ามกลางเสียงเพลง “With True Love from Pinoy” ของตะวันธรรม

    เมื่อถึงเวลาประกาศผลการนับจำนวนโคมลอย ตัวแทนจากกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด ได้ขึ้นมาประกาศว่า โคมที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้านั้นมีจำนวนถึง ๑๕,๑๘๕ โคม ซึ่งเป็นการสร้างสถิติใหม่ของการลอยโคมพร้อมกันมากที่สุดในโลก ลบสถิติเดิมของ “กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด” ที่เคยทำไว้จำนวน ๑๒,๗๔๐ โคม ที่ประเทศโรมาเนีย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕  

    
     วันวิสาขบูชาเป็นวันที่พวกเราพุทธบริษัทควรจะชักชวนชาวดลกให้มาเจริญพุทธานุสติ ระลึกถึงหนทางการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้าย และมาศึกษาหลักธรรมที่ทรงประทานไว้ เพื่อเป็นประทีปธรรมนำทางชีวิต นอกจากนี้ยังควรมาร่วมกันจุดประทีปอันสว่างไสว เดิมเวียนประทักษิณรอบพุทธเจดีย์เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ให้ภายนอกสว่างไสวด้วยแสงเทียน ภายในกลางใจสว่างด้วยแสงธรรม

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 129 กรกฏาคม ปี2556

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร