วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ องค์งามปลื้มใจ วัดป่าหมาก

 เรื่องเด่น

เรื่อง รัตนา อรัมสัจจากูล

 

อัญเชิญองค์พระประธาน วัดป่าหมาก
 

องค์งามปลื้มใจ

วัดป่าหมาก


“หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี 
ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง”


นี่คือคำขวัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมืองในหุบเขาที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อน
และปกคลุมด้วยหมอกตลอดทั้งปี อีกทั้งยังมีความงามตามแบบฉบับธรรมชาติแท้ ๆ
ของเทือกเขาและป่าไม้นานาพรรณ จนผู้คนต่างขนานนามว่า


“สวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทย”

 

อัญเชิญองค์พระประธาน วัดป่าหมาก


    อำเภอแม่ลาน้อย เป็น ๑ ใน ๗ อำเภอของแม่ฮ่องสอน ณ อำเภอแห่งนี้ มีวัดอดีตเคยร้าง ชื่อ   “วัดป่าหมาก” ตั้งอยู่ ในอดีตวัดนี้เคยเจริญรุ่งเรือง แต่เมื่ออดีตเจ้าอาวาสมรณภาพแล้ว ก็กลายเป็นวัดร้างมานานถึง ๑๐  กว่าปี จนกระทั่งในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ชาวบ้านได้ไปนิมนต์   พระอาจารย์เสนอ ฐิตสทฺโธ ซึ่งในขณะนั้นเป็นพระอาจารย์หัวหน้าศูนย์อบรมอุบาสิกาแก้ว ณ วัดทุ่งรวงทอง ให้มาพัฒนาวัดแห่งนี้ ซึ่งท่านก็ตอบรับคำนิมนต์ของชาวบ้าน 

    เมื่อท่านไปถึงวัดครั้งแรกพบว่า วัดรกมาก กุฏิก็เอียง หลังคาก็รั่ว ต้องพัฒนากันหลายอย่าง นอกจากนี้ท่านยังจัดปฏิบัติธรรมที่วัดทุกวันพระ และในวันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ และวันศุกร์ ท่านก็ออกไปเทศน์สอน นำสวดมนต์ และนำนั่งสมาธิที่บ้านกัลยาณมิตร จนหลายคนหักดิบเลิกอบายมุขและหันมาช่วยกันพัฒนาวัด 

    ต่อมา ท่านได้ชวนเพื่อนสหธรรมิกคือ พระอาจารย์ณัฐพงษ์  สุทธฺญาโณ มาช่วยกันพัฒนาวัด และนำวัดเข้าเป็นศูนย์อบรมอุบาสิกาแก้ว ท่านนำชาวบ้านสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โรงครัว และห้องสุขาเสร็จภายใน ๑ สัปดาห์ นับจากนั้นชาวบ้านก็เดินทางมาสั่งสมบุญที่วัดจนล้นศาลา จึงร่วมกันคิดสานต่อสร้างศาลาหลังใหญ่ที่อดีตเจ้าอาวาสได้สร้างไว้ ซึ่งมีเพียงเสาและคานคอนกรีต ท่านนำชาวบ้านร่วมกันต่อเติมจนเป็นศาลาปฏิบัติธรรมไม้สักทอง  หลังใหญ่ เป็นศูนย์รวมใจในการมาประพฤติปฏิบัติ-ธรรมร่วมกัน และเพื่อให้การเผยแผ่พระพุทธ-ศาสนาเป็นไปอย่างมั่นคง ท่านและทีมงานจึงได้ชักชวนเด็ก ๆ ไปปฏิบัติธรรมที่วัดทุกวันอาทิตย์ จนเกิดชมรมพัฒนาวัดวันอาทิตย์ขึ้น โดยเด็ก ๆ จะมานั่งสมาธิ สวดมนต์ อาราธนาศีล ทำความสะอาดวัด และช่วยเตรียมงานบุญต่าง ๆ ในวัด 

    หลังจากวัดป่าหมากได้รับการพัฒนาจนอยู่ในสภาพดีขึ้นและมีศาลาปฏิบัติธรรมไม้สักทองหลังใหญ่แล้ว แต่ที่วัดยังไม่มีพระประธาน   พระอาจารย์เสนอจึงขอความเมตตาไปยัง  พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ซึ่ง  พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตามอบองค์พระประธานไปประดิษฐาน ใน ศาลาหลังนี้ เพื่อจะได้เป็นศูนย์รวมใจแก่สาธุชนในอำเภอแม่ลาน้อย 

    นับตั้งแต่ชาวบ้านทราบข่าวว่าจะมีพระ-ประธานที่งดงามที่สุดไปประดิษฐานที่วัดป่าหมาก ต่างก็ตื่นเต้น ปลื้มปีติใจ และพากันเตรียมกาย วาจา ใจให้ใส ๆ ด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิและอาราธนาศีล จะได้เป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้น และยังช่วยกันเตรียมงานอย่างบันเทิงใจ อีกทั้งยังชวนเพื่อนชาวดอยจากหลาย ๆ หมู่บ้านไปร่วมงานบุญครั้งประวัติศาสตร์ด้วยกัน

    ก่อนที่จะนำองค์พระประธานไปประดิษฐาน ณ วัดป่าหมาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตา เปิดโอกาสให้สาธุชนผู้มีบุญมาสักการะองค์พระประธานในช่วงเวลาเที่ยงวันถึงเที่ยงคืน ในวันจันทร์ที่ ๑๗ และวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ วัดพระธรรมกาย

 

อัญเชิญองค์พระประธาน วัดป่าหมาก

 

    ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ พระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตาให้พระธรรมทายาทรุ่นบูชาธรรมพระเทพญาณมหามุนีเดินธุดงค์อัญเชิญพระประธานที่งดงามที่สุด หรือ “องค์งามปลื้มใจ” ไปประดิษฐาน ณ วัดป่าหมาก โดยงานนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนงาน และได้รับความเมตตาจากพระครูอนุสิฐธรรมสาร   เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู รองเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคุณนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 

 

อัญเชิญองค์พระประธาน วัดป่าหมาก


อัญเชิญองค์พระประธาน วัดป่าหมากอัญเชิญองค์พระประธาน วัดป่าหมาก

 

    และในโอกาสนี้ พระครูอนุสิฐธรรมสาร ยังเมตตาเดินนำพระธรรมทายาทและลูกพระ ลูกเณรจากวัดบ้านขุนกว่า ๓๐๐ รูป อัญเชิญองค์พระประธาน โดยมีพี่น้องชาวดอยหลากหลายชนเผ่าจำนวนหลายพันคนมานั่งรอรับตามเส้นทางจากวัดแม่ลาน้อยไปยังวัดป่าหมาก 

    ในช่วงสายของวันนี้ หลังจากทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้ว คุณนฤมล ปาลวัฒน์ และคุณอัครเดช วันชัยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำพี่น้องชาวดอยกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ จากนั้น ดร.เอกพล เมธารมณ์ ผู้แทนพระเดชพระคุณหลวงพ่อ นำกล่าวถวายองค์พระประธานพร้อมกดปุ่มเปิดไฟส่ององค์พระประธาน บุญพิธีในครั้งนี้ยังความปลื้มปีติแก่ทุกคนที่ไปร่วมงาน ผู้มีส่วนในการสนับสนุน ผู้พบเห็น และผู้อนุโมทนา 

    บัดนี้ “องค์งามปลื้มใจ” ก็ได้ไปเป็น   แสงสว่าง เป็นศูนย์รวมใจ และเป็นแสงแห่งธรรม ที่จะปกป้องทุกดวงใจด้วยพระธรรมคำสอนของ  พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ดินแดน “หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง” เรียบร้อยแล้ว..

 

อัญเชิญองค์พระประธาน วัดป่าหมาก

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 129 กรกฏาคม ปี2556

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร