วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 129 กรกฏาคม ปี2556

ฉบับที่ 129 กรกฏาคม ปี2556
“แม่น้ำเป็นที่อยู่ของฝูงปลา ย่อมหลั่งไหลไปสู่สาครท้องทะเลหลวง ฉันใด ห้วงบุญย่อมหลั่งไหลไปสู่นรชนผู้เป็นบัณฑิต ให้ข้าว น้ำ เครื่องนุ่งห่ม ที่นอน ที่นั่ง เครื่องปูลาด เหมือนห้วงน้ำหลั่งไหลเข้าไปสู่สาคร ฉันนั้น” (ปฐมอภิสันทสูตร)...อ่านต่อ
“หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง”นี่คือคำขวัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมืองในหุบเขาที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อน...อ่านต่อ
ในเดือนกรกฎาคมนี้ เรามีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาถึง ๒ วันคู่กัน คือ “วันอาสาฬหบูชา” (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘) เป็นวันที่พระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นครบบริบูรณ์ทั้งพระศาสดา หลักคำสอน และศาสนทายาท...อ่านต่อ
“แม้เลือดและเนื้อในกายจักแห้งเหือด เหลือแต่หนัง เอ็น กระดูกก็ตาม ตราบใดที่เรายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ได้รู้เห็นธรรมอันยิ่งแล้ว จักไม่ยอมลุกจากบัลลังก์นี้เป็นอันขาด จักนั่งอบรมกาย วาจา ใจ ให้ละเอียดถึงที่สุดให้ได้”...อ่านต่อ
สตรีผู้นี้เป็นหนึ่งในอุบาสิกาจำนวนไม่กี่สิบคนที่มีประวัติความเป็นมาชัดเจนใน พระไตรปิฎก เธอเป็นบุคคลที่เชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยในระดับที่ยอมสละได้แม้ชีวิตเพื่อบูชาพระรัตนตรัย...อ่านต่อ
การสืบทอด คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคแรกมีจุดเริ่มต้นจากการสวดทรงจำของเหล่าพุทธสาวก ถ่ายทอดจากครูสู่ศิษย์ ที่เรียกว่า มุขปาฐะ จนกาลผ่านมาถึงประมาณปี พ.ศ. ๔๐๐ เศษ...อ่านต่อ
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ ถือเป็นปี ที่มีสิ่งดี ๆ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของเราเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ และมีถึง ๒ เหตุการณ์ที่ได้รับการยกย่องและบันทึกให้เป็นสถิติที่สุดในโลกโดยทีมงานกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด (Guinness World Records)...อ่านต่อ
สามเณรธรรมทายาทภาณุพล สุปัตติ อายุ ๑๙ ปี โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษา ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๔๑ “ก่อนมาบวช สามเณรเรียนอยู่ชั้นปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะครุศาสตร์...อ่านต่อ
“เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อนจากชมรมพุทธฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ชวนอาตมาไปค่าย SSC ที่จังหวัดนครราชสีมา...อ่านต่อ
ทฤษฎีการบริหารชีวิตที่มีชื่อเสียงของ ศ.ดร.โลทาร์ เจ.ไซแวร์ท ชาวเยอรมัน กล่าวไว้ว่า มนุษย์ควรบริหารชีวิตให้สมดุลทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านจิตใจ,การงาน, สุขภาพ,...อ่านต่อ
สิ่งที่ทำให้เจ้าของหรือผู้สร้างคุกนี้หวั่นไหวที่สุดก็คือ กลัวมนุษย์จะรู้ความจริง กลัวมนุษย์จะมองเห็นกิเลสในใจตนเอง กลัวมนุษย์จะถอนกิเลสออกจากใจได้สำเร็จ...อ่านต่อ
การงานใด ๆ ไม่มีคำว่าเล็กหรือใหญ่ไป เพราะทุกงานที่ทำมีผลโดยตรงต่อชีวิตของเราและส่งผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเสมอ ทัศนคติที่ดีและถูกต้องในการทำงาน...อ่านต่อ
โย โส ตถาคโต : พระตถาคตเจ้า (ทรงมีพระคุณและมีคุณธรรม ๙ ประการดังต่อไปนี้) อรหํ : เป็นผู้ไกลจากกิเลส...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ มีความสำคัญต่อชาวโลกอย่างไร? ก่อนจะกล่าวถึงประวัติของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ...อ่านต่อ
คำว่า ธรรมกาย เป็นศัพท์สมาส ที่อาจแปลเป็นคำคุณศัพท์ว่า ผู้มีธรรมเป็นกาย หรืออาจแปลเป็นคำนามก็ได้ว่า กายแห่งธรรม กายคือธรรมหรือ กายที่ประกอบด้วยธรรม...อ่านต่อ
เมื่อสิบกว่าปีก่อนการดูแลทำความสะอาดห้องน้ำของหลวงพ่อเป็นบุญหลักของผม พอช่วงเย็นจะเตรียมน้ำสำหรับใช้สรง เตรียมสบง อังสะไว้ให้ท่านเปลี่ยน...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ