วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์์ด..

ผลงานเกียรติยศ

เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

 

กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด..

บันทึกอัสจรรย์.. สถิติที่สุดในโลก

 

กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์์ด..

        ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ ถือเป็นปี ที่มีสิ่งดี ๆ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของเราเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ และมีถึง ๒ เหตุการณ์ที่ได้รับการยกย่องและบันทึกให้เป็นสถิติที่สุดในโลกโดยทีมงานกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด (Guinness World Records) ได้แก่ การเดินธุดงค์ของพระภิกษุนับพันรูปบนกลีบดอกดาวรวย ในประเทศไทย และการจุดโคมไฟแห่งสันติภาพ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งกิจกรรมทั้งสองมิได้มีจุดมุ่งหมายหลักที่จะทำสถิติโลก แต่ปรารถนาที่จะสร้างแรงบันดาลใจแก่ชาวโลกในการร่วมมือกันทำสิ่งดี ๆ และสร้างสันติภาพอันถาวรให้เกิดขึ้นบนโลกใบนีื้บันทึกอัศจรรย์.. สถิติที่สุดในโลก

กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์์ด..

อะไรคือ “กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด” (Guinness World Records)

      “กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด” (Guinness World Records) เดิมชื่อว่า “เดอะ กินเนสส์ บุ๊คออฟ เรคคอร์ด” (The Guinness Book of Records) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิงทางสถิติระดับโลก ปัจจุบันกินเนสส์ บุ๊ค ได้รวบรวมสถิติต่าง ๆ ที่เป็นที่สุด
ในโลก และมีการตีพิมพ์ออกมาปีละ ๑ ครั้ง วางจำหน่ายในประเทศต่าง ๆ นับร้อยประเทศทั่วโลก

กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์์ด..

บันทึกไว้เป็นตำนาน..

เดินธุดงค์บนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลก

       เมื่อปีที่แล้ว กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด ได้บันทึกไว้ว่า มูลนิธิธรรมกาย ประเทศไทย เป็นผู้ที่สามารถทำสถิติใหม่ในประเภท “การเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลก คือ ๔๒๗.๘กิโลเมตร หรือ ๒๖๕.๘๒ ไมล์ โดยพระภิกษุในพระพุทธศาสนาจำนวน ๑,๑๒๗ รูป ในกิจกรรมการเดินธุดงค์ธรรมชัย ที่จัดขึ้นเพื่อ ต้อนรับศักราชใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ในประเทศไทยระหว่างวันที่ ๒-๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕”

     ในปีนี้ กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด ได้บันทึกสถิติใหม่จากการเดินธุดงค์บนเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ โดยผ่านพื้นที่ทั้งหมด ๗ จังหวัด คือ ปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร โดยคณะทำงานของกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด ได้พิจารณาจากเอกสาร รวมถึงไฟล์วิดีโอและไฟล์ ภาพนิ่งของการเดินธุดงค์แต่ละวัน ที่ถูกบันทึก ระยะทางด้วยระบบมาตรฐานสากลจีพีเอส (GPS) พร้อมด้วยหลักฐานต่าง ๆ ตามที่กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด กำหนดไว้ และมีมติเป็นเอกฉันท์พร้อม ทั้งประกาศรับรองว่า มูลนิธิธรรมกาย ประเทศไทย เป็นผู้ที่สามารถทำสถิติใหม่ในประเภท “การเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลก ด้วยระยะทางรวม ๔๔๘.๔ กิโลเมตร หรือ ๒๗๘.๖๒ ไมล์ โดยพระภิกษุในพระพุทธศาสนาจำนวน ๑,๑๒๘ รูป ระหว่างวันที่ ๒-๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ในโครงการธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ ๒ เพื่อเป็นการต้อนรับศักราชใหม่ปี ๒๕๕๖ ในประเทศไทย”

      การเดินธุดงค์ธรรมชัยปีที่ ๒ นี้ จัดขึ้นเพื่อสืบสานเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ และเพื่อให้คณะพระภิกษุได้ฝึกฝนตนเอง เพราะการเดินธุดงค์ถือเป็นวัตรปฏิบัติอย่างหนึ่งเพื่อความเป็นพระแท้ ซึ่งภาพที่เกิดขึ้นจากการเดินธุดงค์เป็นหมู่คณะใหญ่ ๆ เช่นนี้ จะสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามสูงส่งของเพศพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนา และเป็นการประกาศกรณียกิจอันเป็นไปเพื่อการเกื้อกูลชาวโลกให้เกิดประโยชน์สุขตามแบบอย่างของพระพุทธสาวกเมื่อครั้งพุทธกาล เป็นการธำรงสืบสานพระพุทธธรรมคำสอนให้ยิ่งยืนนานตลอดไป นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อมหาปูชนียาจารย์ คือพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร

จุดโคมสันติภาพ จุดความสว่างแห่งสันติสุขภายใน

       เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา มีปรากฏการณ์ที่สุดของโลกเกิดขึ้น คือพิธีสถาปนาแสงแห่งสันติภาพด้วยการจุดประทีปและโคมลอยเพื่อสันติภาพขึ้น ณ มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ วิซาย่า วิทยาเขตเมียเกา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีสถาบันสมาธิทางสายกลาง (Middle Way Meditation Institute) เป็นผู้ดำเนินการประสานงานร่วมกับชาวฟิลิปปินส์ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการสร้างสันติภาพโลกโดยการนั่งสมาธิให้เข้าถึงความสงบสุขภายในการจัดงานจุดโคมสันติภาพครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกในประเทศฟิลิปปินส์ และได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชาวฟิลิปปินส์อย่างดียิ่ง

     โดยมีผู้มาร่วมงานกว่าหมื่นคน หลังจากที่คณะทำงานของกินเนสส์เวิลด์ เรคคอร์ด และผู้แทนช่วยนับคะแนนชาวฟิลิปปินส์กว่า ๒๐๐ ท่าน ร่วมกันนับคะแนนและตรวจสอบจำนวนโคมลอยที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้ว กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ดได้มีมติเป็นเอกฉันท์ และประกาศรับรองว่า พิธีสถาปนาแสงแห่งสันติภาพครั้งนี้ สามารถสร้างสถิติใหม่ของการลอย โคมที่มีชื่อว่า “การลอยโคมพร้อมกันมากที่สุดในโลก ด้วยสถิติ ๑๕,๑๘๕ ดวง” ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ในฐานะองค์ประธานสถาบันสมาธิทางสายกลาง ได้ส่งสาส์นสันติภาพให้ผู้แทนไปอ่านในพิธีครั้งนี้ด้วย 

ความมุ่งหวัง...สู่พลังสร้างความสำเร็จ

      เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะผู้แทนกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด ได้เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อถวายโล่ประกาศรับรองสถิติที่สุดของโลกของ ๒ เหตุการณ์ดังกล่าวแด่พระเทพญาณมหามุนี ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ท่ามกลางมหาสมาคมที่ร่วมอนุโมทนาสาธุการด้วยความปลื้มปีติยินดี ความสำเร็จของทั้ง ๒ โครงการที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูอย่างแรงกล้าต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ด้วยการเดินธุดงค์ธรรมชัยแล้ว การร่วมกันจุดโคมไฟแห่งสันติภาพและการทำสมาธิเพื่อเข้าถึงความสงบสุขภายใน ณ ประเทศฟิลิปปินส์นั้น ยังถือเป็นการแสดงให้ชาวโลกทั้งหลายเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้รักสันติภาพ ที่ต้องการสื่อให้เห็นสันติสุขภายในที่เกิดจากการปฏิบัติธรรม เพื่อสร้างสรรค์สันติภาพอันไพบูลย์ให้เกิดขึ้นแก่โลกอย่างแท้จริงต่อไป..

กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์์ด..

สองผลงานอัศจรรย์สร้างสถิติโลก

โอวาทพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
วันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

       เจริญพรท่านผู้แทนคณะทำงาน Guinness World Records และผู้มีเกียรติทุกท่าน การที่คณะทำงาน Guinness World Records มีมติรับรองให้การเดินธุดงค์สืบสานเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร ในโครงการธุดงค์ธรรมชัยปีที่ ๒ ได้สถิติใหม่ที่มีชื่อว่า“การเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลก ด้วยระยะทางรวม ๔๔๘.๔ กม. หรือ๒๗๘.๖๒ ไมล์ โดยพระภิกษุในพระพุทธศาสนา จำนวน ๑,๑๒๘ รูป ระหว่างวันที่ ๒-๒๗มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ในโครงการธุดงค์ธรรมชัยปีที่ ๒ เพื่อเป็นการต้อนรับศักราชใหม่ปี ๒๕๕๖ ในประเทศไทย” และยังมีมติรับรองการลอยโคมเพื่อสันติภาพโลก ที่มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ วิซาย่า วิทยาเขตเมียเกา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ว่าเป็นการสร้างสถิติใหม่ของการลอยโคมที่ชื่อว่า “การลอยโคมพร้อมกันมากที่สุดในโลก ด้วยสถิติ ๑๕,๑๘๕ ดวง” นั้น อาตมภาพเชื่อว่าความสำเร็จของทั้ง ๒ โครงการที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ นอกจากจะ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูอย่างแรงกล้าต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) มหาปูชนียาจารย์ ด้วยการเดินธุดงค์ธรรมชัยแล้ว ในการร่วมกัน จุดโคมไฟสันติภาพและการทำสมาธิเพื่อเข้าถึงความสงบสุขภายใน ณ ประเทศฟิลิปปินส์นั้น ถือเป็นการแสดงให้ชาวโลกทั้งหลายได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของชาวโลกที่รักสันติภาพว่า ต่าง

      ต้องการสื่อให้เห็นถึงสันติสุขภายในที่เกิดจากการปฏิบัติธรรม เพื่อสร้างสรรค์สันติภาพอันไพบูลย์ ให้เกิดขึ้นกับโลกอย่างแท้จริงต่อไป อาตมภาพรู้สึกปีติยินดีและอนุโมทนาต่อคณะทำงาน Guinness World Records ที่เป็นเสมือนตัวแทนสายตาชาวโลก ในการทำหน้าที่สอดส่องและ บันทึกผลงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความพิเศษอัศจรรย์ที่เกิดขึ้น อันเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดมีสิ่งที่ดีงามปรากฏขึ้นแก่สังคมชาวโลกอย่างน่าอนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่ง

       ในที่สุดนี้อาตมภาพในนามมูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย และสถาบันสมาธิทางสายกลาง ตลอดจนกัลยาณมิตรทั่วโลก ขออนุโมทนาและขอบใจไปยังคณะทำงาน Guinness World Records และขออำนวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข ความเจริญ ประสบความสำเร็จ และ สมความปรารถนาในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้แก่โลกและแก่มวลมนุษยชาติทั้งหลายตลอดไป 

ขอเจริญพร

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 129 กรกฏาคม ปี2556

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร