หน้าแรก กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
ฉบับที่ ๑๙ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗..........................................................................................................................................


ขยายจานดาวธรรม คือ การให้ธรรมทาน
เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
พระราชภาวนาวิสุทธิ์
(หลวงพ่อธัมมชโย)

       เราได้ผ่านบุญ ๓๐๐,๐๐๐ องค์ ๓๐๐,๐๐๐ ปลื้มมาแล้ว เหลืออีกบุญหนึ่งที่เฉพาะหน้าเราตอนนี้คือ บุญจานดาวธรรม รีบไปขยายกันนะลูกนะ...

..........................................................................................................................................


เลี้ยงลูกหลานอย่างไรให้ได้ดี
เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

         พวกเราที่มาวัดกันเป็นประจำ ถึงแม้ว่าจะเคยได้รับการอบรมอย่างดีมาจากคุณพ่อ คุณแม่ จนกระทั่งสามารถตั้งเนื้อตั้งตัวเป็นหลักเป็นฐานได้...

..........................................................................................................................................


ปัจจัยแห่งความเจริญก้าวหน้าของชีวิต ๒ ประการ
โดย : พระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑฺโฒ
       พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าปัจจัยแห่งความดีงาม ความเจริญก้าวหน้าทั้งหลายมีอยู่ ๒ ประการคือ...
..........................................................................................................................................


หลวงพ่อตอบปัญหา
"ลูกไม่ยอมมาวัด"
โดย พระภาวนาวิริยคุณ
       ตัวลูกเองมีลูกสาว ๒ คน พาเข้าวัด ตั้งแต่ยังเล็กๆ เขารู้ว่าการให้ทาน รักษาศีล สมาธิดีอย่างไร แต่พอโตเป็นวัยรุ่นแล้ว...
..........................................................................................................................................


จุดเปลี่ยนชีวิต
อย่าฉลาดอย่างงมงาย
โดย ธัน ธนวรรธ

        เพราะเธอดื่มน้ำ จากแก้วที่ว่างเปล่า
มันจะหายหิวได้อย่างไร
...

..........................................................................................................................................


พุทธประวัติ
เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

         การสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้างดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลางและเบื้องปลาย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นต้นแบบที่สมบูรณ์ที่สุด...

..........................................................................................................................................


ติดจานดาวธรรม แล้วจะติดใจ
โดย : พระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑฺโฒ

         วันนี้ มีหลายท่านที่เพิ่งมาเป็นครั้งแรก ดังนั้นจะขอโอกาสขยายความคำว่า "ดาวธรรม" เพื่อให้เข้าใจชัดเจนขึ้น...

..........................................................................................................................................


สุดยอดธรรมทาน คือการขยายจานดาวธรรม

         พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า "สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ" การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง เพราะ...

..........................................................................................................................................


อานุภาพบุญ
ดาวธรรม.. สื่อแห่งความสุข
โดย : ปราณี ชัยผดุง

         ยุค IT เทคโนโลยีของโลกได้ถูกพัฒนาให้เจริญรุดหน้าไปอย่าง ไม่หยุดยั้ง โลกแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน...

..........................................................................................................................................


มูลนิธิศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม กับโครงการศึกษาธรรมะผ่านดาวเทียม

         ในยุคที่โลกเข้าสู่ภาวะ "ไร้พรมแดน" โดยมีระบบการสื่อสารที่ทันสมัยเป็นสิ่งเชื่อมโยง...

..........................................................................................................................................
อ่านฉบับย้อนหลัง (ปีปัจจุบัน)=> | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. |
อ่านฉบับย้อนหลัง (พ.ศ.๒๕๔๖)=> | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |

 
วารสาร "อยู่ในบุญ"
 
เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 ๑. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม
เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
 ๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
 ๓. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
 ๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
 ๕. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป

 

แนะนำติชมเว็บไซต์   [email protected]  

ขอเรียนเชิญผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมสนับสนุนวารสาร "อยู่ในบุญ" โปรดติดต่อที่ฝ่ายโฆษณา กองสื่อธรรมะ สำนักสื่อสารองค์กร คุณปราณี ชัยผดุง โทร. 08-6771-2268 สมัครสมาชิก โทร. 02-831-1784
www.kalyanamitra.org