ตอไม้ในคลองคด

วันที่ 06 พค. พ.ศ.2547

 

ตอไม้กลาง      คลองคด      หลายลดเลี้ยว
พาเรือเอี้ยว      หลบได้      ไม่ยากหนา
อันคนคด      เล่ห์พร้อม      ร้อยมายา
หลบยากกว่า      ตอไม้      ในคดคลองฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร