คุณยายเป็นแบบอย่าง

วันที่ 21 กพ. พ.ศ.2546

 

.....รู้ตัวกันหรือเปล่าว่า …เรามีบุญเยอะ เมื่อใดที่เราเข้าถึงธรรมกาย เราจะรู้แจ้งเห็นแจ้งด้วยตัวของเราเอง เพราะฉะนั้นต่อจากนี้เป็นต้นไป ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ อย่าหงุดหงิด งอแง ท้อแท้ เบื่อหน่าย ให้ดูคุณยายเป็นแบบอย่าง ท่านสร้างบารมีมิได้หยุดหย่อน ไม่ท้อถอย จนกระทั่งร่างกายเสื่อมไม่ไหว แต่ท่านอยู่ในภาวะที่ชนะแล้ว

 

.....ร่างกายเป็นเหมือนอ้อยควั่น ที่บีบเอาความหวานออก เหลือแต่ชาน ชานก็ทิ้งไป ร่างกายเมื่อใช้ประโยชน์เต็มที่แล้ว ก็ทิ้งไป แยกเป็นดิน น้ำ ลม ไฟ ดูตัวอย่างยาย เอาท่านเป็นต้นแบบต้นบุญ ท่านทำอย่างไร เราทำอย่างนั้น เดินตามรอยเท้าท่านไป ถ้าทำได้อย่างนี้ เดี๋ยวเราจะเป็นอย่างยาย

 

 Total Execution Time: 0.0014351805051168 Mins