ตัวเป็นพระ ทำอย่างพระ ประเสริฐสุด
...อ่านต่อ
มีไม้เท้า ใช้ยัน ยุดกันร่าง
...อ่านต่อ
ลิงซนซน อยู่ในป่า ประสาสัตว์
...อ่านต่อ
คนกินเหล้า เมาขรม นอนจมปลัก
...อ่านต่อ
คอหยักหยัก สักเป็นคน เขาหนหนึ่ง
...อ่านต่อ
เขาก็มือ เราก็มือ คือกันหนอ
...อ่านต่อ
สะพานมี สองข้าง ทางประสงค์
...อ่านต่อ
แม้เคย ชั่วเคยผิด ติดนิสัย
...อ่านต่อ
ลองปิดตา ปิดหูกัน ดูบ้าง
...อ่านต่อ
อันคนดี ทำประโยชน์ ไว้โดดเด่น
...อ่านต่อ
กล้วยไม้เกาะ ต้นไม้ ให้สีสัน
...อ่านต่อ
รวงข้าวปลีก เมล็ดฝ่อ ไม่พอถ่วง
...อ่านต่อ
คนรู้น้อย แต่คิดว่า ข้านี่เก่ง
...อ่านต่อ
อยู่ด้วยกัน กระทบกัน นั้นไม่แปลก
...อ่านต่อ
ทำงานใหญ่ ต้องสัมพันธ์ ประสานเสียง
...อ่านต่อ
ปากคนพาล มีไว้ เพื่อใช้ด่า
...อ่านต่อ
ทั้งมือเท้า และสมอง ต้องเคลื่อนไหว
...อ่านต่อ
เกิดเป็นคน ควรขยัน หมั่นทำกิจ
...อ่านต่อ
คำนินทา หลากล้น จากคนอื่น
...อ่านต่อ
อันทรัพย์สิน นั้นไซร้ หาไม่ยาก
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร