เมื่อโอกาส ยามถึง ไก่จึงขัน
...อ่านต่อ
อย่าสนใจ คำคน บ่นเสียดสี
...อ่านต่อ
ว่าวเล่นลม เหลิงลม ก็สมนัก
...อ่านต่อ
ไม้ลูกดก นกเพียร แวะเวียนหา
...อ่านต่อ
ลิ้นกับฟัน ย่อมกระทบ ขบกันบ้าง
...อ่านต่อ
รู้ว่าไฟ ก็อย่าต้อง เป็นของร้อน
...อ่านต่อ
เมื่ผีหลอก มักรู้ทัน ว่านั้นผี
...อ่านต่อ
มะพร้าวแก่ แก่ดี มีประโยชน์
...อ่านต่อ
เป็นผู้นำ ใจหนัก ยึดหลักมั่น
...อ่านต่อ
เทียนส่องแสง หมดไส้ ไฟก้ดับ
...อ่านต่อ
ชาติคนดื้อ เขาเปรียบอย่าง ชาติคางคก
...อ่านต่อ
ชอบพูดมาก หยุดยาก มักมากเรื่อง
...อ่านต่อ
มีความรู้ กลัวหมด รีบจดไว้
...อ่านต่อ
มีความรู้ มีพลัง ดุจช้างสาร
...อ่านต่อ
สู้พากเพียร จับกา มาแต้มสี
...อ่านต่อ
ถึงเป็นหมา ก็เป็นหมา ข้าซื่อสัตย์
...อ่านต่อ
เป็นผู้หญิง ต้องรัก ซึ่งศักดิ์ศรี
...อ่านต่อ
เขาก็มือ เราก็มือ คือกันหนอ
...อ่านต่อ
มีความรู้ กลัวหมด รีบจดไว้
...อ่านต่อ
ตัวถูกผิด อย่างไร มักไม่รู้
...อ่านต่อ
เมื่อโอกาส ยามถึง ไก่จึงขัน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร