ใช้ชีวิตอย่างถูกหลักวิชชา ทำสิ่งที่ถูกที่สุด ดีที่สุด เพราะเราเกิดมาสร้างบารมี


รักษาศีล 5 ได้ครบ ชีวิตจะสงบ กายจะสวย ร่ำรวยเงินทอง ตายแล้วไปดี มีเทวโลกสวรรค์เป็นที่ไป
...อ่านต่อ
" เกิดมาว่าจะมาหาแก้ว พบแล้วไม่กำ จะเกิดมาทำอะไร อ้ายที่อยากมันก็หลอก อ้ายที่หยอกมันก็ลวง
...อ่านต่อ
ศรัทธาและความเพียร จะไปด้วยกันเสมอ หากเราศรัทธาเชื่อมั่นเรื่องเหตุและผล
...อ่านต่อ
มนุษย์ทุกคน สรรพสัตว์ทุกชีวิต เอาแต่ใจตัวเองทั้งนั้น เพียงแต่จะเอาใจตนเองให้หมอง
...อ่านต่อ
มะระณะธัมโมมหิ มะระณัง อะนะตีโต เรามีความตายเป็นธรรมดา เราจะล่วงพ้นความตายไม่ได้
...อ่านต่อ
ที่เขาว่า....บ้าบุญ เพราะ...ทำบุญกันทุกวัน ทำบุญทุกวัน ก็สุขทุกวันสุขทุกวัน ก็ทำบุญทุกวัน เขาเลยว่า บ้าบุญ
...อ่านต่อ
บิณฑบาต ได้ Good Morning เรื่องจริงๆ ในอเมริกา การบิณฑบาต ในถิ่นพื้นที่ ที่ไม่ใช่ถิ่นชาวพุทธอาศัยอยู่ ยากนะ
...อ่านต่อ
ความไม่รู้ มันบดบังจริงๆ ทำเรื่องที่ไม่ควรทำ ให้เป็นเรื่องควรทำ ไม่จักรู้เรื่องกฎแห่งการกระทำ กฎแห่งกรรม ซะแล้ว...
...อ่านต่อ
แม้วันนี้ เราจะได้เป็นเสมือนส่วนหนึ่งของท้องฟ้าที่สวยสดงดงาม เห็นวิวมุมสูงของบ้านเมือง ป่าเขา มหาสมุทร เห็นขอบท้องฟ้าจรดพื้นน้ำ
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้ รู้แจ้งเห็นจริง เห็นสรรพสัตว์ทั้งหลาย ต่างตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม เหตุและผลของการกระทำ
...อ่านต่อ
อาการ...ควบคุมหัวใจตัวเองไม่ได้ ไม่รู้เป็นไง ?  มันสั่นเหมือนคนเป็นไข้ มันซัดส่ายไปมา เดี๋ยวคิดถึงเรื่องโน้น เดี๋ยวคิดถึงเรื่องนี้
...อ่านต่อ
อุเบกขา คือ การวางเฉย จากวิบากกรรม ใช้ปฏิเสธกิเลส เรื่องกรรมการกระทำที่เป็นอกุศล แต่จะไม่ปฏิเสธเรื่องกรรม
...อ่านต่อ
ทำไม นักสร้างบารมี ใจต้องใส ภายใต้เงื่อนไข ใจใสเป็นบุญ - ใจขุ่นเป็นบาป  พระนิพพาน ต้องการ บุญ
...อ่านต่อ
รักด้วยใจ ปนกิเลส เหตุแห่งความทุกข์ รักด้วยใจ ที่ใสบริสุทธิ์ เหตุแห่งความสุขของใจ...รักเลือกได้... 
...อ่านต่อ
มดเอ๋ย มดแดง เล็กๆเรี่ยวแรง ขันแข็งขยัน ใครมากล้ำกลาย ถึงรังมัน วิ่งตรูกรูกันมา ทันที สู้ได้ หรือไม่ได้ ใจสาหัส ปากกัดก้นต่อย ไม่ถอยหนี
...อ่านต่อ
คำสอนในโอวาทปาติโมกข์ของพระพุทธเจ้า ทุกๆพระองค์เหมือนกันหมด ขันติ คือความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง
...อ่านต่อ
ชาวพุทธ มีเป้าหมายสูงสุดเหมือนกัน คือ พระนิพพาน แต่ถ้าต่างก็วิธีการคิด พูด ทำ ที่ไม่เหมือนกัน
...อ่านต่อ
ไม่มีคำพูดใด เหมาะกับการฉลองชัยชนะ เท่ากับคำว่า "ชิตังเม"ไม่ได้ชนะใคร นอกจากชนะกิเลสในใจ ของตนเอง
...อ่านต่อ
ลูกเทพของคนอื่นทำอะไรอยู่ ไม่รู้ รู้แต่ว่า…ลูกของ พระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธมฺมชโย นี้ กำลังฟื้นฟูเชิดชูพระพุทธศาสนา
...อ่านต่อ
เทวนิยม นี้ ครองใจคนมานาน ก่อนสมัยพุทธกาล  ตั้งแต่มนุษย์เกิดขึ้นครั้งแรกบนโลก โลกอันมืดมิดจากแสงแห่งธรรม
...อ่านต่อ
สุขา สังฆัสสะ สามัคคี ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ นำความสุขมาให้ ทั้งชาวพุทธ และชาวไม่พุทธ ต่างรู้ดี ว่า...ความสามัคคี
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร