**นิทานชาดก แนะนำ/เกี่ยวข้อง

รวมนิทานชาดกพร้อมภาพประกอบสีสดใส ข้อคิดจากชาดก นิทานชาดกภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน

นิทานชาดก : เวลาเป็นสิ่งล้ำค่า นักขัตตชาดก ว่าด้วยโทษของการถือฤกษ์ยาม

ในอดีตกาล ครั้งพระเจ้าพรหมทัต ครองกรุงพาราณสี คหบดี ชาวพระนคร ผู้หนึ่ง มีความพอใจ ญิงสาวชาวชนบท นางหนึ่ง จึงไปตกลง สู่ขอนาง ให้บุตรชายของตน...อ่านต่อ

นิทานชาดก : พญาวานรกับจระเข้ วานรินทชาดก ว่าด้วยปฏิภาณในการรักษาตัวรอด

ในอดีตกาลนานนับอสงไขยกัป มีวานรโทนตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าใหญ่ใกล้แม่น้ำแห่งหนึ่ง เมื่อเจริญวัยเต็มที่ ก็เป็น วานรที่มีร่างกายใหญ่โตกำยำ มีเรี่ยวแรงแข็งขันดังพญาช้างสาร ผิดกว่าวานรตัวใดทั้งสิ้น...อ่านต่อ
Once in the many aeons of time ago, A singleton ape lived near a river in a big forest. Once growing up into adulthood, he had a hefty body and standing out among others of the same species as being sturdy and strong as a big elephant...อ่านต่อ

นิทานชาดก : เศรษฐีกับนักเลงเหล้า ปุณณปาติกชาดก ว่าด้วยความฉลาดทันคน

ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล ณ นครสาวัตถี มีนักเลงเหล้ากลุ่มหนึ่ง นั่งล้อมวงดื่มเหล้าเมาเป็นอาจิณ ไม่คิดทำการงานใดๆ ได้แต่เบียดเบียนครอบครัว หรือไม่ก็หลอกลวง...อ่านต่อ

นิทานชาดก : อำมาตย์บัณฑิต กับ พระยาช้างต้น อภิณหชาดก ว่าด้วยการติดเพื่อน

การมีเพื่อนเป็นสิ่งดี แต่การติดเพื่อนจะให้โทษ เพราะก่อให้เกิดทุกข์ 2 ประการคือ 1. ทุกข์เพราะความคิดถึง...อ่านต่อ

นิทานชาดก : เสือพบสิงห์ มาลุตชาดก ว่าด้วยการถือความเห็นตนเป็นใหญ่

นานมาแล้วใ นถ้ำเชิงเขาแห่งหนึ่งเ ป็นที่อาศัยของราชสีห์ กับเสือโคร่ง ทั้งสองอยู่ถ้ำเดียวกันด้ วยความผาสุขตลอดมา...อ่านต่อ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ดีก่อน โดยไตร่ตรองว่าอะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล เพื่อประกอบการพิจารณา ฟังทั้งข้อเสนอของอีกฝ่ายหนึ่ง ไม่ถือทิฏฐิมานะ เอาแต่ใจตนเองเป็นใหญ่...อ่านต่อ

นิทานชาดก : พิษรัก มัจฉชาดก ว่าด้วยความรักใคร่

กาลครั้งหนึ่ง ณ คุ้งน้ำหน้าเมืองพาราณสี มีปลาหนุ่มใหญ่ตัวหนึ่ง อาศัยอยู่ในคุ้งน้ำนั้นปลาหนุ่ม มัวแต่คอยเกี้ยวพาราสี นางปลา โดยไม่ได้ระวังภัย ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตัว...อ่านต่อ

นิทานชาดก : ลูกกวางหัวดื้อ ขราทิยชาดก ว่าด้วยโทษของการว่ายากสอนยาก

ลูกดื้อๆ มักจะทำให้พ่อแม่เสียใจอยู่เนืองๆ และหากความดื้อรั้นนั้นเป็นเหตุทำให้ลูกถึงแก่ความตาย ก็จะทำให้เสียใจทวีขึ้นเป็นลำดับ เพราะลูกจะดื้อรั้นสักเพียงใด พ่อแม่ก็รักดังดวงใจ...อ่านต่อ
นิทานชาดก

แปลว่า เหตุเป็นเครื่องมอบให้ซึ่งผล, มูลเค้า, เรื่องเดิม, สมุฏฐาน ชาดก แปลว่า ประวัติการทำความดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีมาในชาติก่อน ๆ นิทานชาดก มิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรม แต่นิทานชาดก คือ เรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่าง ๆ บางครั้งก็เพื่อแสดงภูมิหลังของผู้ที่พระองค์ต้องการแสดงธรรมให้ฟัง บางครั้งก็เพื่ออธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผู้อ่านนิทานชาดก หรือนิทานธรรมะ ควรอ่านอย่างพิจารณา และนำหลักธรรมไปใช้เป็นคุณประโยชน์ ส่วนความ เพลิดเพลินจากนิทานธรรมะนั้น ถือเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้น จึงจะนับว่าได้รับประโยชน์จากนิทานชาดก หรือ นิทานธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีนิทานภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน คลิปนิทาน การ์ตูนสุภาษิต ให้ศึกษา เพื่อให้เป็น นิทานเยาวชน นิทานเด็ก นิทานสอนใจ นิทานคุณธรรมเพื่อจรรโลงจิตใจ ผู้ศึกษาให้รักในคุณงามความดี

นิทาน, นิทานชาดก, นิทานไทย, นิทานธรรมะ, นิทานธรรมะไทย, นิทานเด็ก, คุณธรรม, การ์ตูนธรรมะ, การ์ตูนไทย, การ์ตูนภาพ, การ์ตูนช่อง, การ์ตูนนิทาน, การ์ตูนเด็ก, การ์ตูนสีขาว, นิทานธรรมะออนไลน์, นิทานธรรมะสอนคุณธรรม พระโพธิสัตว์, พุทธศาสนา, สื่อธรรมะ,สื่อธรรมะ, วีดีโอธรรมะ, ธรรมะ, ธรรมะออนไลน์, ทศชาติ, พุทธประวัติ, กฎแห่งกรรม, ศาสนาพุทธ, พระพุทธศาสนา, พุทธศาสนา, พระรัตนตรัย, กัลยาณมิตร, เว็บกัล, วัดพระธรรมกาย, ธรรมกาย, chadok, chataka, tale, yarn, merit, virtue, Buddhist, story of lord buddha, fable, thai cartoon, thai manga kal, webkal, kalyanamitra,kalyanamit, dhamma vdo, buddhism, buddhist, buddha, moral, law of kamma