วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ เนรมิตเส้นทางสายทองคำ ต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัย

เรื่องจากปก

เรื่อง : มาตา

 

 

เนรมิตเส้นทางสายทองคำ

ต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัย

          การโปรยกลีบดอกไม้ต้อนรับพระเป็นประเพณี ที่มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล คงไม่แปลกอะไรถ้าวันนี้ เราจะช่วยกันฟื้นฟูประเพณีอันดีงามนี้ให้กลับคืนมา..

         ครั้งหนึ่ง เมื่อเมืองไพศาลีเกิดภัยพิบัติ ข้าวยากหมากแพง ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากเพราะความหิวโหย และโรคภัยไข้เจ็บ กษัตริย์แห่งกรุงไพศาลี จึงกราบอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปโปรดประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเสด็จนำหมู่สงฆ์ ๕๐๐ รูป เดินทางออกจากกรุงสาวัตถี โดยมีพระเจ้าพิมพิสารเตรียมหนทาง เสด็จ ด้วยการประดับธงชัย โปรยดอกไม้ ๕ สี สูงประมาณเข่า กั้นฉัตร ๒ ชั้น บูชาด้วยดอกไม้และของหอมต่าง ๆ เป็นระยะทางประมาณ ๕ โยชน์ แม้ชาวเมืองก็พากันทำความสะอาดถนนหนทางและ ประดับประดาด้วยพวงดอกไม้อันประณีตงดงาม เพื่อ ส่งเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคณะพระสาวก นี้คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งพุทธกาล

         ในยุคปัจจุบัน เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ นี้ คณะพระธุดงค์ธรรมชัยจำนวน ๑,๑๒๘ รูป จะเดินธุดงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรม ชาวพุทธ และสร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน เป็นเวลาถึง ๒๖ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒-๒๗ มกราคม โดยผ่านเขตพื้นที่ ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นนทบุรี สมุทรสาคร นครปฐม และกรุงเทพมหานคร รวมระยะทาง ๔๔๖ กิโลเมตร และจะมีการต้อนรับคณะพระธุดงค์ ด้วยการโปรยกลีบดอกดาวรวยตลอดเส้นทาง

 

 

เปิดศักราชใหม่ ด้วยการโปรยกลีบดอกดาวรวย ต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัย

         ดอกดาวรวยที่จะนำไปโปรยต้อนรับพระธุดงค์ ก็คือดอกดาวเรือง ซึ่งเป็นดอกไม้มงคล ที่มีชื่อเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง และมีสีสันเหลือง อร่ามงดงามดุจทองคำอันล้ำค่า ดาวเรืองจึงเป็นดอกไม้ที่ควรค่า แก่การรองรับก้าวย่างอันเป็นมงคล ของพระสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่กำลัง เดินธุดงค์เพื่อประกาศพระศาสนา ให้เจริญรุ่งเรือง และฟื้นฟูธรรมเนียมการเดินธุดงค์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

         สำหรับชื่อที่เรียกกันว่า "ดาวรวย" นั้น มาจากชื่อเต็มว่า "ดอกดาวรวย พันธุ์ทองชฎิลเศรษฐี" ซึ่งพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เป็นผู้ตั้งให้ใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และความรุ่งเรืองร่ำรวยแก่ผู้โปรย

         ผู้ไปร่วมโปรยดอกดาวรวยจะได้รับพระของขวัญ เป็นเหรียญหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ซึ่งด้านหลัง มีรูปดอกดาวรวย และมีตัวอักษรจารึกว่า "สายทองคำ" เพื่อเป็นเครื่องตรึกระลึกถึงพระรัตนตรัย และระลึกถึงการไปร่วมกันเนรมิตเส้นทางสายทองคำ ต้อนรับพระธุดงค์ด้วยการโปรยกลีบดอกดาวรวย

         การเดินธุดงค์ของพระธุดงค์ธรรมชัย และการไปร่วมโปรยกลีบดอกไม้ ต้อนรับพระธุดงค์ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสนับสนุน ให้ทั้งพระภิกษุ และมหาชนมีโอกาสสั่งสมบุญแล้ว ยังมีผลต่อเนื่องให้เกิด สิ่งดี ๆ ตามมาอีกมากมาย เนื่องจากภาพของพระธุดงค์จำนวนมาก ที่มาเดินธุดงค์ร่วมกัน และภาพคนจำนวนมหาศาล ที่ไปต้อนรับพระธุดงค์ด้วยความเคารพเลื่อมใส จะก่อให้เกิดศรัทธาแก่ผู้พบเห็น และเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดี เช่น ทำให้ บางคนอยากบวชเป็นพระภิกษุ บางคนอยากให้ ลูกหลานบวช บางคนเกิดศรัทธาที่จะอุปถัมภ์ค้ำชูพระศาสนาให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ฯลฯ ฝ่ายพระภิกษุก็เกิด กำลังใจที่จะช่วยกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ช่วยกันสืบสานประเพณีเดินธุดงค์ รวมทั้งเกิดกำลังใจที่จะอยู่ในเพศสมณะสืบไป ฯลฯ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนนำไปสู่การเรียนรู้ และปฏิบัติตามพระธรรมคำสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโอกาสต่อไป ซึ่งจะมีผล ต่อความเจริญรุ่งเรือง ของพระศาสนาในที่สุด

         ดังนั้น การโปรยกลีบดอกไม้ต้อนรับพระธุดงค์ จึงมิได้เป็นเพียงแค่การโปรยกลีบดอกไม้ต้อนรับพระเท่านั้น แต่ยังเป็นการปลูกศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นในใจของผู้คน เป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมชาวพุทธให้แข็งแกร่ง และฟื้นฟูประเพณีที่ดีงามให้กลับคืนมา ซึ่งเมื่อใดก็ตามที่ศรัทธาของชาวพุทธงอกงามขึ้น เมื่อนั้นความเจริญรุ่งเรืองยั่งยืนนาน ของพระพุทธศาสนาก็จะไม่หนีไปไหน

         ในฐานะชาวพุทธ การกระทำสิ่งใดก็ตามที่ทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง ถือว่าเป็นเรื่องปกติ เป็นสิ่งที่ดีและควรกระทำ ฉะนั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลก ถ้าเราจะจับมือกันฟื้นฟูประเพณีที่ดีงามนี้ให้กลับคืนมา และเราก็หวังว่า คุณ.. คือคนหนึ่งที่จะมาช่วยกันทำสิ่งที่ดี ๆ ให้เกิดขึ้นเพื่อพระพุทธศาสนาของเรา

 

 

ข้อแนะนำในการโปรยกลีบดอกดาวรวยอย่างถูกหลักวิชชา

         ๑. ควรเตรียมกลีบดอกดาวรวยใส่พาน ถาด หรือภาชนะที่สะอาดไว้ล่วงหน้า

         ๒. ควรเตรียมที่รองนั่งให้พร้อม และนั่งในที่ที่เจ้าหน้าที่จัดให้

         ๓. ควรสวมชุดขาวเพื่อแสดงความเคารพต่อพระธุดงค์

         ๔. เมื่อไปถึงบริเวณรอต้อนรับพระธุดงค์ ควรทำความสะอาดพื้นที่ด้วยการ เก็บกวาดเศษหินหรือหนามต่าง ๆ ออกจากทางเดิน แล้วเก็บใส่ถุงให้เรียบร้อย

         ๕. ควรโปรยกลีบดาวรวยบนเสื่อที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้ เพื่อให้เส้นทางเดินของพระธุดงค์เป็นระเบียบ

         ๖. ควรโปรยกลีบดาวรวยเมื่อพระธุดงค์เดินเข้ามาในระยะห่างประมาณ ๕๐ เมตร และไม่ควรโปรยบนหลังเท้าหรือโปรยใกล้เท้าท่าน เพราะจะทำให้ขบวนหยุดชะงัก

         ๗. ไม่ควรปูผ้าหรือวัสดุใด ๆ บนกลีบดาวรวย ให้มีเฉพาะกลีบดาวรวยล้วน ๆ

         ๘. ก่อนที่พระธุดงค์จะเดินทางมาถึง ควรอธิษฐานจิต สวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย และสวดสรรเสริญคุณของพระมงคลเทพมุนี

         ๙. ระหว่างการเดินธุดงค์ ไม่ควรทักทายหรือชวนพระธุดงค์สนทนา ไม่ควรถวายจตุปัจจัยและน้ำปานะ หากมีจิตศรัทธาให้ถวายแด่พระเจ้าหน้าที่ที่รถท้ายขบวน หรือถวาย ที่จุดพักของพระ

         ๑๐. ควรประนมมือและกล่าวคำว่า สาธุ ตลอดเวลาที่พระธุดงค์เดินผ่าน และทำใจ ให้ผ่องใส นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระเดชพระคุณหลวงปู่ไว้ที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลา

         ๑๑. เมื่อพระเดินธุดงค์ผ่านไปแล้ว ควรเก็บดอกดาวรวย แล้วนำกลับไปตากแห้งเก็บ ไว้เป็นสิริมงคล และเป็นสิ่งระลึกนึกถึงบุญกุศลที่ได้ทำในครั้งนี้

ดาวเรืองเปลี่ยนชื่อให้           ดาวรวย
ปลูกง่ายโตเร็วด้วย               ไม่ช้า
สีเหลืองดั่งทองสวย              งามเด่น
บุญใหญ่เต็มท่วมฟ้า             แทบเท้าพระธุดงค์
สวัสดีปีใหม่ให้                      ร่ำรวย
รูปร่างหน้าตาสวย                ผ่องแผ้ว
สินทรัพย์นับมากด้วย           ล้านโกฏิ
ทุกข์โศกโรคคลาดแคล้ว      หมดสิ้นภัยพาล

พระครูสมุห์วิษณุ ปัญญาทีโป ประพันธ์

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 123 มกราคม ปี2556

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร