วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ เราคือเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก

ทบทวนบุญ

เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

 

 

เราคือเด็กดี V-Star

ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก

 

        นับล้านชีวิตที่จะเป็นอนาคตของสังคมไทย.. นับล้านชีวิตคนรุ่นใหม่ ที่กำลังร่วมกันจุดประกายแผ่ขยายความสว่างไสว เพื่อที่จะเปลี่ยนโลกไปสู่สังคมแห่งศีลธรรมอันไพบูลย์.. และนับล้านชีวิตที่กล่าวมานี้ บัดนี้ได้มารวมกันอยู่ ณ สถานที่เดียวกัน บนลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย ภาพอันยิ่งใหญ่ที่ปรากฏขึ้นนี้ทำให้ดูเหมือนมีดวงดาว อันสุกใสนับล้านดวงมารวมตัวกัน ณ ท้องฟ้าแห่งสันติสุข สงบ ร่มเย็น และร่วมแผ่ขยายความสว่างไสว ท้าทายดวงดาวเหล่าอื่นให้มาร่วมกันเปล่งประกายความสุกสกาวให้พร่างพราวไปทั่วจักรวาล และบัดนี้ โลกได้จารึกไว้แล้วว่า วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ (Virtuous Star) ครั้งที่ ๗ เป็นวันที่มีการรวมพลังดาวแห่งความดีนับล้านดวง เพื่อเปล่งประกายแสงแห่งความดีไปทั่วโลก ซึ่งเป็น การสานต่อความสำเร็จจากปีที่ผ่านมา เพื่อนำไปสู่เป้าหมายของการฟื้นฟูศีลธรรมโลกให้แก่เยาวชน ทั่วประเทศ โดยในปีนี้มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการเป็น จำนวนนับล้านคน จาก ๖,๐๐๐ โรงเรียน ทั่วประเทศ

 

 

 

          ขบวนรถนับหมื่นคันจากทั่วประเทศไทย นำเด็กดีวีสตาร์จากโรงเรียนต่าง ๆ มุ่งสู่วัดพระธรรมกายอย่างไม่ขาดสาย เด็กเหล่านี้คือคนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความรักที่จะฝึกฝนอบรม ตนเองเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีแห่งศีลธรรม เด็กเหล่านี้ล้วนผ่านบทฝึกเบื้องต้น ที่มุ่งหล่อหลอมให้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน เมื่อผ่านบทฝึกเหล่านี้แล้ว เยาวชนเหล่านี้ต่างรอคอยวันรวมพลังเด็กดี วีสตาร์ ซึ่งเป็นวันที่จะไปร่วมกันแสดงออกถึงความ เป็นผู้มีคุณธรรมที่ได้รับการอบรมฝึกฝนตนเองมา แรมเดือนแรมปี และที่สำคัญยังเป็นโอกาสที่จะได้ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับเพื่อน ๆ เด็กดีวีสตาร์จากทั่วประเทศอีกด้วยเราคือเด็กดีวีสตาร์.. ดาวแห่งความดี

 

 

 

           การไปรวมพลังครั้งที่ ๗ นี้ มีกำหนดการและ กิจกรรมโดยสังเขป คือ ในภาคสายของวันที่ ๘ ธันวาคม เหล่าเด็กดีวีสตาร์ทั้งหลายได้ร่วมกิจกรรม แหล่งการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ได้เข้าฐานกิจกรรม เพื่อการเรียนรู้ พัฒนานิสัยและศีลธรรม ทั้งยังได้ชม นิทรรศการ "คลังนรกสวรรค์" และชมภาพยนตร์ ๓ มิติ

         งานนิทรรศการเด็กดีวีสตาร์ ครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่าทุกๆ ครั้ง ด้วยแนวคิด "เปิดคลังนรกสวรรค์ ให้เด็กดีวีสตาร์ได้เห็นเต็ม ๆ ตา" ทั้งในแบบนิทรรศการ และ animation movie 3D เพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้รับความรู้กลับบ้านไปอย่างเต็มที่

       ส่วนในภาคบ่าย เป็นพิธีมอบเหรียญฉลองพุทธชยันตี แด่คุณครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก พร้อมกันนี้ น้อง ๆ เด็กดีวีสตาร์ได้ร่วมกันซ้อมร้องเพลง Change the World แล้วเข้าสู่ชั่วโมงแห่งการการประเมินมาตรฐานศีลธรรมโลก และในภาคเย็นมีพิธีกล่าวเปิด งานโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา โดยมี ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการสำนักงานการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส.พ.ฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ใน ฐานะประธานกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน

 

 

 

 

      จากนั้นเด็กดีวีสตาร์ร่วมกันร้องเพลง Change the World และร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์พร้อม กับท่านประธานสงฆ์ คือ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจากนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตานำสวด-มนต์บูชาพระรัตนตรัย นำนั่งสมาธิ และให้โอวาท ตามด้วยพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีกล่าวสรรเสริญพระคุณครู และพิธีปฏิญาณตนของเด็กดี วีสตาร์ จากนั้นเป็นพิธีมอบทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกดีเด่น ๑๐๐,๐๐๐ ทุน

มีอะไรดีๆ.. ในวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์

       ในปีนี้เด็กดีวีสตาร์ได้พบกับความยิ่งใหญ่ ที่สร้างความอัศจรรย์ใจเพิ่มขึ้นจากครั้งที่ผ่านมา เพราะงาน นี้มีสิ่งพิเศษสุด ๆ ที่เตรียมไว้เป็นพิเศษให้เด็ก ๆ ได้ ชม คือ นิทรรศการ "คลังนรกสวรรค์" โดยมีหุ่นจำลองนายนิรยบาลทำทัณฑ์ทรมานสัตว์นรก และภาพยนตร์สามมิติ "ภูมินรก ภพสวรรค์ แดนอัศจรรย์หลังความตาย" ที่ทีมงานพุทธศิลป์เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงาน อันพิเศษสุดนี้ ให้ทุกคนที่ไปเยี่ยมชมตะลึงและทึ่งสุด ๆ

 

 

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรับมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในพิธีภาคเย็น

 

 

       กล่าวได้ว่า การจัดงานในครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่มีการนำเอาเทคโนโลยีแสง สี เสียง เต็มรูปแบบ มาใช้ในการจำลองบางส่วนของสวรรค์และนรกในแบบต่าง ๆ เช่น โมเดลหุ่นจำลอง ภาพ Hologram และภาพยนตร์ ๓ มิติ นอกจากนี้คณะผู้จัดทำ ยังได้เจาะรายละเอียดนรก-สวรรค์มากขึ้น และทำออก มาในรูปแบบ Edutainment ให้เหมือนจริง เพื่อให้ การศึกษาพระพุทธศาสนา เป็นเรื่องที่สนุกและเข้าใจง่าย ซึ่งน้องเด็กดีวีสตาร์จะได้สนุกกับการเรียนรู้ คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้รับความรู้กลับบ้านไปอย่างเต็มที่

ทุกคนต้องรู้ ไม่รู้ไม่ปลอดภัย

        ในปีนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตาจัดนิทรรศการในหัวข้อ "คลังนรกสวรรค์" เพราะท่านปรารถนาจะแสดงให้เห็น สิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบจากการตรัสรู้ว่า ชีวิตทุกชีวิตในโลกและจักรวาลนี้ ล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม อันเป็นกฎสากลที่มีผลต่อทุกชีวิตทั้งคนและสัตว์ และด้วยความรักความเมตตาต่อสรรพสัตว์ พระพุทธองค์จึงทรงเปิดคลังแห่งความรู้แจ้ง นำเอาความลับของชีวิตที่ไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อน มาเปิดเผยให้ทุกคน ได้รู้ว่าทุกอย่างในชีวิตมีบุญและบาปเป็นเครื่องตัดสิน พร้อมทั้งทรงแนะให้หลีกห่างจากอบาย บอกทางไป สวรรค์ และชี้หนทางไปพระนิพพาน อันเป็นบรมสุขด้วยการสอนให้หมั่นละชั่ว ทำความดี ทำจิตใจให้ผ่องใส อีกทั้งยังทรงชี้ประตูสู่คลังแห่งความรู้แจ้ง คือ ทางสายกลาง ซึ่งมีศูนย์กลางกายเป็นจุดเริ่มต้น เพื่อ ให้ทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงความสุขที่สมบูรณ์ และความรู้ ภายในอันบริสุทธิ์อันเกิดจากการปฏิบัติ และเข้าถึงธรรมตามพระองค์

        นิทรรศการครั้งนี้ เน้นเนื้อหาธรรมะ ๓ ประเด็น หลัก คือ ๑. นรกและสวรรค์ ๒. กฎแห่งกรรม ๓. บุญและบาป ซึ่งคณะผู้จัดทำนิทรรศการให้ข้อคิดฝากไว้ว่า นอกจากความรู้ที่นำไปใช้ทำมาหากินแล้ว เด็ก ๆ และผู้ใหญ่ทุกคนควรมีความรู้ว่า จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรให้ตัวเอง และครอบครัวมีความสุขทั้งในขณะมีชีวิตอยู่บนโลก และหลังจากตายไปแล้ว โดยมุ่งย้ำคำสอนที่ให้ละชั่ว ทำดี ทำใจให้ใส เป็นหลัก ซึ่งหากเราไม่รู้สิ่งเหล่านี้ ชีวิตเราย่อมไม่มีความ ปลอดภัย

ความหวังของผู้ใหญ่ ฝากไว้กับเด็กดีวีสตาร์

        หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว แม้เหล่าเยาวชนคนรุ่นใหม่เหล่านี้จะพกเอาความรู้ ประสบการณ์ และความสนุกสนานเดินทางกลับคืนสู่ภูมิลำเนาของตนเอง แล้วก็ตาม แต่เชื่อว่าเด็กดีวีสตาร์ทั้งหลายจะไม่ลืม สิ่งที่ผู้ใหญ่ฝากความหวังเอาไว้ว่า การจัดงานนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างเยาวชนให้เป็นต้นแบบแห่ง ความดี และเป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก

        ขออนุโมทนาสาธุการกับผู้ใหญ่ใจดี และวีไกด์ทุกท่านที่ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ แรงสติปัญญา รวมทั้งผู้ที่ให้การสนับสนุนในด้านปัจจัย และสิ่งของ ทำให้สามารถขับเคลื่อนงานไปสู่ความสำเร็จได้อย่าง น่าปลาบปลื้ม และบังเกิดบุญกุศลแก่ทุกฝ่าย สมดัง ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อกล่าวไว้ว่า "ผลบุญเป็นของทุกท่าน ผลงานเป็นของทุกคน" ..สาธุ

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 123 มกราคม ปี2556

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร