ผู้ไม่ประมาท

วันที่ 20 กพ. พ.ศ.2548

 

 

ภิกษุยินดีในความไม่ประมาท
หรือเห็นภัยในความประมาท
ย่อมเผาสังโยชน์น้อยใหญ่ไป
เหมือนไฟไหม้เชื้อน้อยใหญ่ไปฉะนั้น

 

 

ขุ.ธ. ๒๕/๑๙