ผู้ไม่ประมาท

วันที่ 20 กพ. พ.ศ.2548

 

 

ภิกษุยินดีในความไม่ประมาท
หรือเห็นภัยในความประมาท
ย่อมเผาสังโยชน์น้อยใหญ่ไป
เหมือนไฟไหม้เชื้อน้อยใหญ่ไปฉะนั้น

 

 

ขุ.ธ. ๒๕/๑๙

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร