มรรคมีองค์ 8 หัวใจแห่งการบรรลุธรรม

วันที่ 02 มิย. พ.ศ.2560

มรรคมีองค์ 8 หัวใจแห่งการบรรลุธรรม
 

สูตรสำเร็จการสร้างบารมีเป็นทีม , Pre-Degree , วัดพระธรรมกาย , DOU , ธรรมกาย , ปริญญาตรี , พรีดีกรี , พระพุทธศาสนา , พุทธศาสตร์ , พระไตรปิฎก , สร้างบารมี , หลวงพ่อธัมมชโย , มรรคมีองค์ 8 , มรรคมีองค์ 8 หัวใจแห่งการบรรลุธรรม , ธรรมะ

         ความรู้พื้นฐานของการสร้างทีมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ 4 คือ ทุกคนต้องมีความเข้าใจถูกว่า การบรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น มิใช่เกิดจากการนั่งคิดตริตรองด้นเดาเอาเอง แต่เป็นการเห็นธรรมะภายในด้วยอำนาจสมาธิที่เกิดจากการบำเพ็ญภาวนาตามหลักมรรคมีองค์ 8 อย่างทุ่มชีวิตเป็นเดิมพัน

       ในยุคปัจจุบันนี้ มีคนจำนวนไม่น้อยที่ศึกษาคำสอนในพระพุทธศาสนาแล้ว เกิดความเข้าใจผิดว่า การตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดจากการนั่งค้นคิดตรึกตรอง จนกระทั่งได้ข้อสรุปเป็นหลักคำสอนต่าง ๆ ออกมาแล้ว จึงนำมาสั่งสอนประชาชน ทำให้หลงคิดผิดไปว่าพระองค์ท่านเป็นเพียงนักวิชาการคนหนึ่งเท่านั้น

        ความเข้าใจผิดเช่นนี้ได้กลายเป็นเครื่องปิดกั้นโอกาสในการบรรลุธรรมของพวกเขาไปอย่างน่าเสียดาย ทั้ง ๆ ที่ได้มีโอกาสพบคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ตาม


1. ธรรมะคืออะไรกันแน่
          ทำไมจึงเกิดความเข้าใจผิดเช่นนี้ขึ้นมาได้

        สาเหตุก็เพราะว่า เขายังไม่ได้ปฏิบัติมรรคมีองค์ 8 อย่างทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันเขาจึงไม่รู้ว่า "ธรรมะที่แท้จริงนั้นคืออะไร"

         เพราะฉะนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ความเข้าใจผิดพลาดนี้เกิดขึ้นกับองค์กรวัดพระธรรมกาย(หลวงพ่อทัตตชีโว ได้อธิบายให้ทุกคนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันว่า "ธรรมะคืออะไร"

          "ธรรมะ" แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

              1) ธรรมะ คือ ธรรมชาติบริสุทธิ์ในตัวมนุษย์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยการทำภาวนาตามหลักมรรคมีองค์ 8 อย่างทุ่มชีวิตเป็นเดิมพัน จนกระทั่งหมดทุกข์ หมดกิเลสหมดความไม่รู้อย่างถาวรส่งผลให้หลุดพ้นจากการกักขังจองจำเหนี่ยวรั้งปิดบังจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารได้อย่างถาวร

          2) ธรรมะ คือ คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มุ่งสอนประชาชน ให้ทุ่มเทกับการขจัดทุกข์ ขจัดกิเลสขจัดความไม่รู้ในตนให้หมดสิ้นตามพระองค์ไป

           3) ธรรมะ คือ นิสัยดีที่เกิดจากการปฏิบัติมรรคมีองค์ 8 ด้วยการละเว้นความชั่วทำความดี กลั่นใจให้ผ่องใสอย่างทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

      เพราะฉะนั้น คำว่า "บรรลุธรรม" ที่เราต้องการจะบรรลุตามพระองค์ท่านไปนั้น จึงหมายถึง การเห็นธรรมชาติบริสุทธิ์ในตัวด้วยการบำเพ็ญภาวนาตามหลักมรรคมีองค์ 8 อย่างทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันเช่นเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

 

 

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------*
หนังสือ PD 002 สูตรสำเร็จการสร้างบารมีเป็นทีม
หนังสือเรียน หลักสูตร Pre-Degree

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00090186595916748 Mins