ผู้ด้อยปัญญา

วันที่ 01 สค. พ.ศ.2547

 

 

ผู้ด้อยปัญญาได้พบสุขเข้า ก็มักเมามัว
ถูกทุกข์กระทบเข้า ก็มักมืดมน
ได้สัมผัสสุขหรือทุกข์ที่โคจรเข้า ก็มักดิ้นพล่าน
เหมือนปลายามหน้าแล้ง

 

สิริมันทชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๒๐๓๖