อานิสงส์การบูชามหาธรรมกายเจดีย์

วันที่ 20 เมย. พ.ศ.2554

               “..มหาธรรมกายเจดีย์จะมีพระธรรมกายประจำตัว ๑ ล้านองค์ ผู้มีบุญทั่วโลกจะหันมาทิศทางเดียวกับมหาธรรมกายเจดีย์ โดยผ่าน DMC แล้วเขาจะได้บุญอย่างมหาศาลเลย การไปกราบพระพุทธรูปซึ่งเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียง ๑ องค์ก็ได้บุญมากมายแล้ว แต่นี่ล้านองค์ กราบหนึ่งที..ล้านองค์ สองที..สองล้านองค์ สามที..สามล้านองค์  อานิสงส์นั้นมากมายนัก

               ที่เราเห็นด้วยดวงตาภายนอก สามแสนอยู่ข้างนอก ข้างในอีกเจ็ดแสน แล้วที่เรายังมองไม่เห็นอีกล่ะ  ที่มหาปูชนียาจารย์ท่านไปอาราธนาพระนิพพานลงซ้อนส่งความศักดิ์สิทธิ์ให้พระธรรมกายประจำตัว เป็นจุดเชื่อมกับผู้มีบุญทั้งหลายที่เคารพสักการบูชามหาธรรมกายเจดีย์ บุญอีกเท่าไหร่ นั่นคืออานิสงส์บุญที่จะปิดอบายและไปสู่เทวโลก ไปสู่สวรรค์ทีเดียว และถ้ามีสักองค์ปรากฏเกิดขึ้นภายใน ไม่ต้องพูดกันเลย อานิสงส์ก็ยิ่งทับทวี..”

(โอวาทพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์)

               การบูชามหาธรรมกายเจดีย์ใช้เวลาเพียงน้อยนิด แต่ผลของการบูชาย่อมยิ่งใหญ่ เพราะว่าเราบูชาเนื้อนาบุญอันเยี่ยมของโลก ผลบุญจึงยิ่งใหญ่มาก เพราะว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นบุคคลที่อจินไตย

               วิบาก คือ ผลของกรรมดีที่ได้บูชา ก็ได้เป็นอจินไตย ที่มีมาในพระไตรปิฎกตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระนามว่า ปทุมมุตระนี้ มีอานิสงส์ถึงแสนกัปทีเดียว ผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าหรือบูชาเจดีย์ของพรององค์ ปิดประตูอบายภูมิถึงแสนกัปทีเดียว ยกเว้นคนที่เคยทำอนันตริยกรรมเท่านั้น จึงจะไปอบาย การบูชาพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่ถึงเพียงนั้น ใช้เวลาเพียงแค่ ๒๐ นาที แต่สร้างบารมีได้มากมายถึงแสนกัปทีเดียว

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร