ทุกสิ่งมีอยู่แล้วที่กลางกาย

วันที่ 12 มิย. พ.ศ.2556

 

                                   ทุกสิ่งมีอยู่แล้วที่กลางกาย
 
                                   ทุกสิ่งมีอยู่แล้วที่กลางกาย
                                แม้อารมณ์สบายที่กำลังแสวงหา
                                 เพียงทำใจหยุดนิ่งๆ เดี๋ยวก็มา
                               เชื่อเถิดหนาว่าเหลือเชื่อ...แต่ก็จริง
 
บางคนพยายามจะสร้างอารมณ์สบาย ตะเกียกตะกายหา อารมณ์สบาย แต่ไม่เคยเจอ เลยกลุ้ม
หลวงพ่อกำลังจะบอกว่า ไม่ต้องไปแสวงหา แค่เราทำใจนิ่งๆ เฉยๆ ไม่ต้องคิดอะไรเลย ว่างๆ
เป็นคนไร้อารมณ์ ตรงไหนก็ได้ โดยไม่ต้องไปคำนึงถึงฐานต่างๆ นิ่งไปอย่างนั้นก่อน
                           เดี๋ยวอารมณ์สบาย อารมณ์ดี จะมาเอง

หลวงพ่อว่า อารมณ์สบาย ก็ตาม แสงสว่าง ดวงธรรม องค์พระ มีอยู่แล้วนะ ภายในตัวของเรา
แม้อารมณ์สบายท่ีเราแสวงหา แค่ให้ใจนิ่งๆ นุ่มๆ ละมุนละไม อารมณ์สบายจะมาเอง...เมื่อเราไม่                                    แสวงหา...!
 
 
ง่าย...แต่...ลึก...!