ทุกย่างก้าว…สะเทือนถึงสวรรค์ ทีเดียว

วันที่ 01 พย. พ.ศ.2557

 
ทุกย่างก้าว…สะเทือนถึงสวรรค์ ทีเดียว
 

   เหล่าเทพบุตร เทพธิดา  อัญเชิญผ้าไตร  ที่มีเส้นด้าย เส้นต่อเส้น เรียงต่อๆกันไปเชื่อมถึงต้นแหล่งแห่ง สายสมบัติ ซึ่งหลั่งไหลทอดยาวมาถึงผู้เปี่ยมด้วยบุญบารมี  อย่างไม่มีวันจบสิ้น

… สักครั้งหนึ่งในชีวิต  ที่ใครยังไม่เคยเป็นประธานกฐินหลวงพ่อ อยากให้เป็นสักครั้งจะได้สัมผัสถึงความปลื้มปีติ ความสุขที่จะอยู่ในความทรงจำตลอดกาล…

ด้วยความตั้งใจทำบุญอย่างทุมเทปลื้มก่อนทำ  ขณะทำ  หลังจากทำแล้ว ผู้นั้นได้ชื่อว่าทำถูกหลักวิชชา

…จะได้บุญ อย่างเต็มเปี่ยม  ที่หลวงพ่อกล่าวว่าได้บุญ net netขอเชิญชวนเปลี่ยนผัง…

จากทำ …S  เปลี่ยนเป็นผัง …M
จาก ผัง…ช้า  เปลี่ยนเป็นผัง…เร็ว
จาก ผัง…จน  เปลี่ยนเป็นผัง…รวย
จาก ผัง…ไม่สำเร็จ  เปลี่ยนเป็นผัง…สำเร็จ

…รวย…เร็ว…สำเร็จ …จะเป็นผังติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติๆจนถึงจุดหมายปลายทางทีเดียว.

อนุโมทนาบุญกับมหาเศรษฐีแนวหน้าทุกท่าน