@..พระฝรั่ง หัวใจพุทธ[email protected]

วันที่ 03 มีค. พ.ศ.2558

 

@..พระฝรั่ง หัวใจพุทธ[email protected]


 พระ Sander พระฝรั่งวัดพระธรรมกาย ท่านปฏิบัติและเข้าใจในแก่นแท้ของความเป็นพระแท้ โดยเฉพาะการตอบคำถามนักข่าวที่ว่า ท่านคาดหวังว่าจะมีคนสนใจมานับถือพระพุทธศาสนามากขึ้นอย่างไร 

 

 ท่านตอบว่า เราไม่ได้สนใจการเปลี่ยนศาสนา เพราะการเปลี่ยนศาสนา เปลี่ยนแปลงโลกไม่ได้ เราสนใจการ share วิธีที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้น  เพราะสิ่งนั้น  จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้...

 

#นักข่าวบุญสว่าง
http://www.itv.com/news/tyne-tees/update/2015-02-20/church-turned-into-buddhist-centre-in-500-000-refurbishment/