หน้าที่อันยิ่งใหญ่

วันที่ 06 พค. พ.ศ.2557

 

หน้าที่อันยิ่งใหญ่


นักปราชญ์จีนนามอุโฆษ...
คือท่าน "เล่าจื้อ" เคยกล่าวไว้ว่า...

"การหลอกลวงคนร้อยคน ง่ายกว่าการสอนคน
คนหนึ่งให้เข้าใจในเรื่องที่ลึกซึ้ง..."

เพราะ"ความชั่ว"ทำง่าย แต่ "ความดี" ทำยาก
โลกอัน"มืดมิด"จึงรอคอยกัลยาณมิตรชี้"ทางสว่าง"

หน้าที่ "กัลยาณมิตร" จึงเป็นหน้าที่อันสูงส่ง
และยิ่งใหญ่ของผู้ที่มีหัวใจ "พระบรมโพธิสัตว์"

การทำหน้าที่ "ยอดกัลยาณมิตร ผู้นำบุญ"
ย่อมมีแต่กำไร..ไม่มีขาดทุน

เพราะทุกครั้งที่เราแนะนำผู้อื่นให้ทำความดี
ตัวเราเองนั่นแหละที่จะได้ "บุญ" ก่อนใคร...

โปรดจำไว้...โลกจำเป็นต้องมี "กัลยามิตร"
เพราะกัลยาณมิตรเป็นผู้สร้าง"สันติสุข"ให้แก่โลก

 


ธีรนาถ
28 เมษายน 2557

 

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร