ใจที่สงบหยุดนิ่ง

วันที่ 27 พค. พ.ศ.2557

 

 

 

ใจที่สงบหยุดนิ่ง

 


ใจที่สงบ เป็นใจที่มีพลัง มีความเยือกเย็นกอปรด้วยสติปัญญาที่แจ่มใส  ไม่ขุ่นมัวความแจ่มใสนี้เปรียบเหมือนแสงสว่าง  ที่สามารถส่องให้เห็นความถูก-ผิด ควร-ไม่ควร  ตรงกันข้ามกับใจที่สับสนวุ่นวาย จะขุ่นมัวไม่ผ่องใส เปรียบเหมือนความมืด  ย่อมไม่สามารถช่วยให้เห็นความถูกต้องดีงาม ควร-ไม่ควร  มีแต่จะพาให้ผิดพลาดยิ่งมีปัญหาชีวิตมากมายหนักหนาเพียงไร  ยิ่งจำเป็นต้องทำใจให้สงบเยือกเย็นเพียงนั้น
 


ออกจากปัญหาทำสมาธิภาวนาให้ใจสงบเดี๋ยวจะพบทางออก…