รักษาใจให้สงบ.... และสร้างบุญตลอดชาติ

วันที่ 16 มิย. พ.ศ.2557

 
 
 
รักษาใจให้สงบ....
และสร้างบุญตลอดชาติ


 

เราทุกคนล้วนอยาก "เปลี่ยนแปลง"โลกใบนี้ให้ดีขึ้น
เพียงแต่วิธีการของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันออกไป

บางสังคมเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตาม"หลักสากล"
แต่บางคนก็ชอบวิธีการแบบ "พลิกฟ้าคว่ำแผ่นดิน"

อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่า"ผู้นำ"การเปลี่ยนแปลงทุกคน
ล้วนแล้วแต่มีความตั้งใจในทางที่ดีด้วยกันทั้งสิ้น

เพียงแต่ "ผลลัพธ์" ที่เกิดขึ้น อาจไม่เป็นดั่งที่ "ตั้งใจ"
หากผู้นำยังไม่รู้ว่าควรเอา"ใจ" ของตนไปตั้งไว้ ณ ที่ใด

เพราะใจที่ยังไม่"สงบตั้งมั่น" ย่อมไม่อาจนำ"สันติสุข"
ให้บังเกิดขึ้น ทั้งแก่ตนเอง สังคม ตลอดจนโลกใบนี้ได้

ณ วันนี้ ไม่ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดก็ตาม
เราชาวพุทธก็ไม่ควรที่จะ"หยุดพัก"จากการสร้างบารมี

เพราะนักสร้างบารมีย่อม"พลิกวิกฤต"ให้เป็น"โอกาส"
"อุปสรรค"เปลี่ยนเป็น"บารมี"ได้ หากเรากล้าฝ่าข้ามไป

และไม่ว่าเราจะอยู่ในยุคของ"คณะ"ผู้ปกครองใดก็ตาม
แต่หมู่คณะของเราก็ยังคงยืนในมโนปณิธานที่จะเป็น...

"คณะผู้รักษาใจให้สงบและสร้างบุญตลอดชาติ"
ตราบวันถึง "ที่สุดแห่งธรรม"...


 
 
ธีรนาถ
30 พฤษภาคม 2557