ชีวิตในปรโลกของคนเราจะเป็นอย่างไร

วันที่ 19 มิย. พ.ศ.2557

 

 

ชีวิตในปรโลกของคนเราจะเป็นอย่างไร

 


            จากเรื่องกฎแห่งกรรม เราได้ทราบแล้วว่า "สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่ง
 กรรม มีกรรมเป็นกำเนิด เพราะฉะนั้นชีวิตในปรโลกของคนเราจะเป็นอย่างไร ย่อมขึ้นอยู่ กับกรรมที่เราทำไว้ในชาตินี้นั่นเอง ดังที่มีสำนวนชาวบ้านว่า "กรรมใครกรรมมัน" ซึ่งแต่ละคนคงพอจะคาดคะเนได้ว่าชีวิตหลังความตายของตนจะสุข หรือ ทุกข์อย่างไร ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้ว่า คติหรือแนวทางในปรโลกของสัตวโลกทั้งหลาย มีอยู่ 2 คติ คือ "สุคติ" กับ "ทุคติ"

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010761857032776 Mins