ภยาคติ

วันที่ 23 มิย. พ.ศ.2557

   

 

   ลำเอียงเพราะกลัว (ภยาคติ) 

 

 

             ลำเอียงเพราะกลัว (ภยาคติ) คือความลำเอียงอันเกิดจากความกลัวภัยมาถึงตัว ทำให้บุคคลทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเพราะความขี้ขลาดตาขาว เพื่อให้ตนปลอดภัยไว้ก่อน การกระทำของคนลำเอียงเพราะกลัว ย่อมมีผลให้ผู้ควรได้รับประโยชน์กลับไม่ได้รับ ผู้ไม่ควรได้รับประโยชน์กลับได้รับ หรือผู้ที่ควรได้รับโทษกลับไม่ได้รับ แต่ผู้ที่ไม่ควรได้รับโทษกลับได้รับ เป็นต้น ความลำเอียงเพราะกลัวเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดภัยมืดต่างๆ จากเหล่ามิจฉาชีพ เช่น การเรียกค่าคุ้มครอง การเก็บส่วย การสร้างพยานเท็จ ฯลฯ

 

 

 
 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0092241009076436 Mins