โทษของความเกียจคร้านในการทำงาน

วันที่ 24 มิย. พ.ศ.2557

 

 

โทษของความเกียจคร้านในการทำงาน

 


             การทำงาน และการประกอบอาชีพเป็นหน้าที่ของทุกคน เนื่องจากทุกคนมีชีวิตอยู่ได้ด้วย
ปัจจัย 4 การทำงานประกอบอาชีพ ก็เพื่อหาทรัพย์สินมาเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนปัจจัย 4 เพื่อสงเคราะห์ญาติมิตรเพื่อนฝูง ตลอดจนเพื่อบริจาคเป็นทาน กุศลสั่งสมบุญไว้ในภพเบื้องหน้าต่อไปคนที่เกียจคร้านในการทำงาน หรือทำงานคั่งค้าง เกียจคร้านในการทำมาหากิน ปล่อยให้เวลาล่วงไปๆ โดยเปล่าประโยชน์ ถือว่าเป็นคนที่ตายแล้วทางด้านความคิดและความดีคนบางคนเกียจคร้านในการทำมาหากิน ทั้งๆ ที่ยากจน ย่อมหาวิธีเอาตัวรอดด้วยการเอาเปรียบเบียดเบียนผู้อื่นด้วยวิธีการต่างๆ ด้วยการทำตัวเป็นกาฝากของสังคม ด้วยการทำลายสิ่งแวดล้อม และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้ได้ทรัพย์มาใช้จ่ายส่วนบางคนที่มีมรดกมากมายจึงเกียจคร้านในการทำงาน ย่อมจะปล่อยให้เวลาล่วงไปกับอบายมุขต่างๆ เหล่านี้คือที่มาแห่งความเสื่อมโทรมด้านศีลธรรมในสังคม และศีลธรรมทางเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้ความเกียจคร้านในการทำงาน จึงเป็นทางแห่งความฉิบหายอย่างหนึ่งของคนเรา

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0058212320009867 Mins