การดูแลรักษาทุกซอกทุกมุมของบ้านให้สะอาด

วันที่ 01 กค. พ.ศ.2557

 

การดูแลรักษาทุกซอกทุกมุมของบ้านให้สะอาด

 


           การดูแลรักษาทุกซอกทุกมุมของบ้านให้สะอาด เรียบร้อยอยู่เสมอ มีการตกแต่งให้น่าดูสวยงาม และเหมาะ สม บุตรธิดาแต่ละคนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำความสะอาดบ้าน การดูแลรดน้ำต้นไม้ (ถ้ามี) ต้องไม่ให้งานทุกอย่างในบ้านตกเป็นภาระหน้าที่ของคนรับใช้ทั้งหมด เมื่อพ่อแม่ลงมือทำงานบ้านอย่างใด ก็ควรเรียกลูกๆ มาช่วยทำอย่างนั้นด้วย เพื่อเป็นการเรียนรู้และฝึกงานไปในตัวการมีห้องพระประจำบ้านเป็นสิ่งจำเป็น (นอกจากพื้นที่ในบ้านคับแคบเกินไป) เพื่อใช้เป็นที่ไหว้พระสวดมนต์ และทำสมาธิภาวนาโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับ สมาชิกในครอบครัวอนึ่ง ภาพถ่าย ภาพจิตรกรรม หรือปฏิมากรรมต่างๆ ที่ใช้ประดับตกแต่งภายในห้องต่างๆ จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ยกจิตใจให้สูงขึ้นสู่ธรรมะ เช่น ภาพพระพุทธรูป ภาพบรรพบุรุษของตระกูล ภาพสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น ต้องไม่เป็นภาพที่ชักนำจิตใจให้ตกต่ำลงสู่กิเลส และความชั่วร้ายต่างๆ เช่นภาพลามกอนาจาร ภาพฆ่าล้างผลาญชีวิตกัน เป็นต้น

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร