อะไรคือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของทิศ 6

วันที่ 10 กค. พ.ศ.2557

 

อะไรคือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของทิศ 6

 


             สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวในการทำหน้าที่ของทิศ 6 ก็คือ ภาพสังคมปัจจุบันที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คน ไม่ว่าเยาวชน หรือผู้ใหญ่ ที่มีพฤติกรรมผิดศีล ผิดธรรม ผิดวันธรรมอันดีงามของชาติอันที่จริง ความสงบร่มเย็นที่เคยมีอยู่ในสังคมไทยมาแต่กาลก่อนนั้นๆ ได้ค่อยๆ เลือนหายไปทีละน้อยๆ เรื่อยมา เนื่องจากมีปัญหาทุกข์ร้อนยุ่งยากร้อยแปดพันเก้าเกิดขึ้น เป็นเวลาหลายทศวรรษมาแล้วแต่ปัญหาเหล่านั้นก็ได้รับการแก้ไขมาเป็นระยะๆ จึงยังไม่ถึงขั้นรุนแรงมากนัก จนกระทั่งเมื่อบ้านเมือง ประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ในช่วง 6  7 ปีที่ผ่านมา ปัญหาเหล่านั้นก็ประทุขึ้นอย่างรุนแรง อย่างยากที่จะเยียวยาแก้ไขและปราบปรามในปัจจุบันแม้จะเป็นที่รับรองกันโดยทั่วไปว่า รัฐบาลสามารถแก้ไขเศรษฐกิจให้ฟื้นคืนชีพขึ้นแล้ว


             แต่ก็ยังมีปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจิตใจและพฤติกรรมของผู้คน ที่กำลังรอการแก้ไขอยู่ นับตั้งแต่ปัญหาเด็กเร่ร่อน ปัญหาเยาวชนยกพวกตีกัน ประหัตประหารกัน เยาวชนพากันไปมั่วสุมตามแหล่งอบายมุขต่างๆ เด็กสาวเดินขายบริการทางเพศกันตามริมถนนในยามค่ำคืนราวกับขายพวงมาลัย แก๊งมิจฉาชีพ และสิบแปดมงกุฎก็มากมาย ผู้ลักลอบค้ายาเสพติดที่ยังหลงเหลืออยู่ ก็ยังกล้าท้าทายกฎหมาย ทั้งๆ ที่รัฐบาลกวาดล้างอย่างเด็ดขาด แก๊งปลอมแปลงธนบัตรและเอกสารสำคัญ บางอย่างทางราชการ ก็ยังท้าทายกฎหมายอยู่ ข้าราชการระดับสูงและนักการเมืองทุจริตบางกลุ่มบางพวกที่ยังชำระสะสางคดี กันไม่เสร็จก็มีข่าวเป็นระยะๆ บรรดาผู้เสพ และผู้ประกอบการ เกี่ยวกับอบายมุขหลายประเภทที่ผิดกฎหมาย ก็ยังมีคนพยายามลักลอบทำกันชนิดเลิกไม่ได้แล้วในชีวิตนี้ปัญหาจิตใจ และพฤติกรรมของผู้คนที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้ คือตัวบ่งชี้ว่าการทำหน้าที่ของทิศ 6 ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ให้เป็นอริยวินัยของพุทธศาสนิกนั้นล้มเหลว อาจจะมีบางกลุ่มประสบผลสำเร็จบ้าง แต่ส่วนมากนั้นล้มเหลวโดยสิ้นเชิง

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.039079650243123 Mins