โทษแห่งสุราเมรัย 6 ประการ

วันที่ 19 กค. พ.ศ.2557

 

โทษแห่งสุราเมรัย 6 ประการ


            คหบดีบุตร การหมกมุ่นในการเสพของมึนเมา คือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีโทษ 6 ประการนี้ คือ

 

          1. เสียทรัพย์ทันตาเห็น


          2. ก่อการทะเลาะวิวาท


          3. เป็นบ่อเกิดแห่งโรค


          4. เป็นเหตุให้เสียชื่อเสียง


          5. เป็นเหตุให้ไม่รู้จักอาย


          6. เป็นเหตุทอนกำลังปัญญา


           คหบดีบุตร การหมกมุ่นในการเสพของมันเมา คือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งควาประมาทมีโทษ 6 ประการนี้แล

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.022696733474731 Mins