โทษแห่งความเกียจคร้าน 6 ประการ

วันที่ 19 กค. พ.ศ.2557

 

 โทษแห่งความเกียจคร้าน 6 ประการ

 


          คหบดีบุตร การหมกมุ่นในความเกียจคร้านมีโทษ 6 ประการนี้ คือ


          1. มักอ้างว่า หนาวเกินไป แล้วไม่ทำการงาน


          2. มักอ้างว่า ร้อนเกินไป แล้วไม่ทำการงาน


          3. มักอ้างว่า เวลาเย็นเกินไป แล้วไม่ทำการงาน


          4. มักอ้างว่า เวลายังเช้าเกินไป แล้วไม่ทำการงาน


          5. มักอ้างว่า หิวเกินไป แล้วไม่ทำการงาน

 

          6. มักอ้างว่า กระหายเกินไป แล้วไม่ทำการงาน


           เมื่อเขามากไปด้วยการอ้างเลศ ผัดเพี้ยนการงานอยู่อย่างนี้ โภคะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้น ที่
เกิดขึ้นแล้วก็ถึงความเสื่อมสิ้นไปคหบดีบุตร การหมกมุ่นในความเกียจคร้านมีโทษ 6 ประการนี้แล

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.003753650188446 Mins