มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์

วันที่ 21 กค. พ.ศ.2557

         

 

              คหบดีบุตร มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ เธอพึงทราบว่า เป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุ 4 ประการ คือ

              1. บอกความลับแก่เพื่อน


              2. ปิดความลับของเพื่อน


              3. ไม่ละทิ้งในยามอันตราย


              4. แม้ชีวิตก็อาจจะสละ เพื่อประโยชน์ของเพื่อนได้


              คหบดีบุตร มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ เธอพึงทราบว่า เป็นมิตรมีใจดี โดยเหตุ 4 ประการนี้แล

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00097611745198568 Mins