พระกับมาร

วันที่ 21 กพ. พ.ศ.2558

 

 

ทางโลกก็ไม่ผิด ทางธรรมก็ไม่ผิด 
ถ้าจะผิด คงเป็นเพราะ ผิดทางมาร

 

พระกับมาร สู้รบกันอยู่...คู่ต่อสู้ของพระ คือ มาร