โลกามิส

วันที่ 27 กค. พ.ศ.2548

 

 

รูป เสียง กลิ่น รส ผัสสะ และธรรมารมณ์นั้น
ล้วนเป็นโลกามิสอันร้ายการ
สัตว์โลกหมกมุ่นอยู่ในอารมณ์เหล่านี้


 

สํ. ส. 15/166

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร