อานิสงส์การชวนบวช

วันที่ 22 มิย. พ.ศ.2558

 

อานิสงส์การชวนบวช

 

อานิสงส์การชวนบวชโดยย่อ

ผมเคยแนะนำเพื่อนให้มาบวชที่วัดพระธรรมกาย ท่านก็บวชมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้ ๒๐ พรรษาแล้ว ผมจะได้บุญนี้มากน้อยเพียงไร และในทางกลับกัน ภพชาติต่อไป ท่านจะมาแนะนำผมให้ได้บวช และได้บวชจนตลอดชีวิตหรือไม่ครับ

คุณครูไม่ใหญ่

ตัวลูกจะได้อานิสงส์โดยย่อ คือ จะได้มีส่วนในบุญทุกบุญที่ท่านทำ จะทำให้มีสายบุญกับหมู่คณะ จะมีอานิสงส์ได้บวชต่อไปเหมือนท่าน โดยจะมีท่านมาแนะนำเป็นกัลยาณมิตรให้ เป็นต้น 
 

 

คุณครูไม่ใหญ่

๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร