คนฉลาด

วันที่ 05 มค. พ.ศ.2548

 

คนฉลาด

 

คนฉลาดไม่ฟุ้งซ่าน ไม่คลอนแคลน

มีปัญญา สำรวมอินทรีย์ มีมิตรดี

พึงทำที่สุดแห่งทุกข์ได้


 

ขุ. เถร. ๒๖/๓๖๖