ความสุข...

วันที่ 21 สค. พ.ศ.2558

 

ความสุข...

 

ความสุข...
ที่เกิดจากการเข้าถึงธรรม 
ความสุข... 
ที่เกิดจากใจหยุดใจนิ่ง  
เป็นความสุขที่ยอดเยี่ยมกว่าความสุขทั้งหลาย

 

(คุณครูไม่ใหญ่)
๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๓