อานุภาพแห่งบุญ หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ (พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร))
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ถนนสุริยเดชบำรุง หน้าประตูเมืองสาเกตุ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551 โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมฐิติญาน เจ้าคณะภาค10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก นายอนุรักษ์ จุรีมาศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย มอบความช่วยเหลือคณะสงฆ์ และผู้ประสบอุทกภัย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
...อ่านต่อ
บูชาบุคคลที่ควรบูชา หล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำด้วยทองคำ “พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หรือที่กล่าวถึงท่านว่า หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย แห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และนำมาเผยแพร่ด้วยวิธีการง่าย ๆ
...อ่านต่อ
พุทธศาสนิกชนในจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีตักบาตรพระ 1,000 พันรูป ตามโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พุทธศักราช 2551 จัดขึ้นที่บริเวณถนนราเมศวร์ สี่แยกโรงภาพยนต์โคลีเซี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิกวี เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง
...อ่านต่อ
พระมงคลเทพมุนี (หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ) “หยุด” เป็นตัวสำเร็จ
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย มอบของช่วยเหลือ คณะสงฆ์ และชาวบ้าน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
...อ่านต่อ
“วันบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย”
...อ่านต่อ
ประชาชนที่เมืองทองธานี เมืองของคนดีศรี จ. นนทบุรี พร้อมผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่ใกล้เคียง จัดตักบาตรพระ 2,551 รูป ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 สิงหาคม พุทธศักราช 2551 ณ ริมทะเลสาบ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ) พระสงฆ์ผู้มีศีล มีธรรมอันบริสุทธิ์ เป็นทักขิไณยบุคคล อีกทั้งยังเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยเมตตากรุณาและมีความบริสุทธิ์ กาย วาจา ใจ นับเป็นเนื้อนาบุญอันเยี่ยม ดังมีประจักษ์พยานจากคำบอกเล่า ของบุคคลในยุคของหลวงปู่หลายๆ ท่านมาแล้ว และยังมีในส่วนอื่นๆ
...อ่านต่อ
กตัญญู หน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ เพื่อสร้างศูนย์รวมใจวิชชาธรรมกาย หล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำด้วยทองคำ...(ตอนแรก)
...อ่านต่อ
อาพาธและมรณภาพ ก่อนที่พระเดชพระคุณหลวงปู่จะมรณภาพประมาณ ๕ ปี ท่านได้เรียกประชุมศิษย์ทั้งใน และนอกวัดเป็นกรณีพิเศษที่ศาลาการเปรียญ เพื่อแจ้งให้ทุกคนทราบว่าท่านจะถึงกาลมรณภาพในอีก ๕ ปีข้างหน้า กิจการใดที่ท่านได้ดำเนินไว้แล้ว ขอให้ช่วยกันทำกิจการนั้น ๆ
...อ่านต่อ
วันครูวิชชาธรรมกาย ( วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2551 )
...อ่านต่อ
ลงนามความร่วมมือระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย ประเทศญี่ปุ่น และสถาบันธรรมชัย ประเทศไทย เพื่อศึกษาพระไตรปิฎก
...อ่านต่อ
ตักบาตรคณะสงฆ์ 1,000 รูป ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กทม.
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย ส่งความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดหนองคาย
...อ่านต่อ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย…ตอนที่๔
...อ่านต่อ
สำหรับผู้เข้าวัดปฏิบัติธรรมกันมาตลอด ถึงแม้จะมีความรู้ทางโลก และทางธรรมมามากเพียงใดก็ตาม แต่เมื่อได้ลงมือศึกษาพระไตรปิฎกแล้วจะพบว่า แม้เราจะศึกษามาอย่างทะลุปรุโปร่งแล้ว เมื่อจะนำความรู้ที่ได้มาใช้ในภาคปฏิบัติเรายังมืดแปดด้าน เพราะคำแต่ละคำที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก หรือที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ของ
...อ่านต่อ
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการพระพุทธศาสนา ระหว่างสถาบันธรรมชัย ประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยเฉวียนจั้ง ประเทศไต้หวัน
...อ่านต่อ
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งนับว่าเป็นอำเภอแรกของโลก ที่จัดพิธีตักบาตรพระตามโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย กิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พุทธศักราช 2551 ณ ถนนสีคิ้ว – ชัยภูมิ บริเวณสามแยกไฟแดง ถึง หน้าโรงพยาบาลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร