ครัวการบินไทย จำกัดมหาชน ร่วมกับครัวหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง วัดพระธรรมกาย จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่คณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 81 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งในงานมีพนักงานฝ่ายครัวการบินไทย รวมถึงเจ้าหน้าที่สนามบินมาร่วมงานกว่า 500 คน โดยได้รับความเมตตาจากพระไพบูลย์ ธัมมวิปุโล
...อ่านต่อ
โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ SBAC สะพานใหม่ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ และบวชเนกขัมมจาริณี ขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2550 และจัดเป็นโครงการต่อเนื่องขึ้นเป็นเวลา 7 วัน คือระหว่างวันที่ 22- 28 พฤศจิกายน พิธีในครั้งนี้ พณฯ สวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี เป็นประธาน
...อ่านต่อ
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับครูผู้นำโรงเรียนทางก้าวหน้าคุณภาพในกรุงเทพมหานคร จัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงเรียนฉัตรวิทยา
...อ่านต่อ
ศูนย์เผยแผ่ธรรมะ สำนักบุคคลกลาง วัดพระธรรมกาย จัดโครงการอบรมธรรมะและจัดปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กับเจ้าหน้าที่ Stam Ford University ณ Stam Ford University
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี นำโดยพระเผด็จ จิรกุโล เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรีย ร่วมกับสมาพันธ์ชาวพุทธในเยอรมนี นำโดยท่านโดริน เกนโป พระนิกายเซ็น ได้ร่วมกันจัดงานสัปดาห์แห่งวัฒนธรรมชาวพุทธขึ้น เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา
...อ่านต่อ
จากที่พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) มีความตั้งใจที่จะเผยแผ่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ขยายออกไปให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นการฟื้นฟูศีลธรรมโลก อันจะนำไปสู่การเกิดสันติภาพที่แท้จริงให้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายเดินทางไปติดตั้งจานดาวธรรมให้กับวัดจำนวน 30 วัดในเขตพื้นที่รัฐฉานประเทศสหภาพเมียนมาร์ ตามที่วัดดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์มาก่อนหน้านี้แล้ว
...อ่านต่อ
จากที่พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) มีความตั้งใจที่จะเผยแผ่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ขยายออกไปให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นการฟื้นฟูศีลธรรมโลก อันจะนำไปสู่การเกิดสันติภาพที่แท้จริงให้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายเดินทางไปติดตั้งจานดาวธรรมให้กับวัดจำนวน 30 วัดในเขตพื้นที่รัฐฉานประเทศสหภาพเมียนมาร์ ตามที่วัดดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์มาก่อนหน้านี้แล้ว
...อ่านต่อ
เมื่อใดที่มนุษย์มีความปรารถนา เมื่อนั้น “ความสำเร็จ” จะเป็นเป้าหมายที่เขาต้องการทะยานไปให้ถึง แต่การที่จะก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จได้ดังปรารถนาไม่ใช่เรื่องง่าย คนจำนวนมากมหาศาลเดินทางผิด ต้องล้มลุกคลุกคลาน เพราะไม่รู้ว่า อะไรคือ “เบื้องหลังความสำเร็จ”
...อ่านต่อ
งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีประกาศเกียรติแก่คุณองค์กรดีเด่น เขต 1 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) มอบหมายให้พระอาจารย์สมศักดิ์ จันทสีโล พลอากาศเอกวีระวุฒิ ลวะเปารยะ ประธานสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ นายแพทย์พรชัย พิญญพงศ์ พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรจากวัดพระธรรมกาย เป็นตัวแทนนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปให้ความช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับความเดือนร้อนจากภัยน้ำท่วมที่วัดพานิช ตำบลบางปากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
...อ่านต่อ
กับอุทกภัยที่ผ่านมา ไม่เพียงแต่พระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านเท่านั้นที่ประสบภัยน้ำท่วม รวมถึง “ครู” บุคคลที่เปรียบดั่งแม่พิมพ์ของชาติก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ดังนั้นมูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้ส่งเครื่องอุปโภคบริโภคไปให้ความช่วยเหลือคณะครูที่ประสบภัยน้ำท่วม ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยเช่นกัน
...อ่านต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 เขต 2 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดโครงการ “พักกาย พักใจ เพื่อกำไรชีวิต” ขึ้น เป็นเวลา 3 วัน ณ บ้านทะเลสีครีมจ.สมุทรสงคราม เมื่อกลางเดือนตุลาคม พ.ศ.2550
...อ่านต่อ
เทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา ร่วมกับเครือข่ายคนดีศรีพังงา จัดโครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเทิดไท้มหาราชา ครั้งที่ 9 พร้อมทั้งจัดพิธีมอบ “รางวัลทำดีเพื่อพ่อ” ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการครบ 9 ครั้ง มีจำนวน 100 คนด้วยกัน เป็นการยกย่องและเป็นกำลังใจ ให้แบบอย่างต่อไป
...อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช จัดโครงการอบรมเยาวชนคุณธรรม 80 ชนมพรรษา เทิดไท้องค์ราชันย์ ระหว่างวันที่ 29 – 31 ตุลาคม พุทธศักราช 2550 เพื่อจัดงานจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 63 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นผู้มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม
...อ่านต่อ
วัดภาวนานิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมตักบาตรเทโว และพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมทั้งมุทิตาพระมหาเถระและพระเถระ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา โดยมีสาธุชนมาร่วมพิธีบูชาข้าวพระ ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ และนั่งสมาธิเป็นจำนวนกว่า 30 คนด้วยกัน
...อ่านต่อ
ที่ผ่านมาจากการที่ทางมูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย ได้ออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง มาจนถึงตอนนี้ความช่วยเหลือดังกล่าวไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในประเทศเท่านั้น
...อ่านต่อ
มูลนิธิท่านคุณหญิงประภาศรี กำลังเอก ร่วมกับ ชมรมรัตนเวชในอุปถัมภ์พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) จัดโครงการอภิบาลสงฆ์ 1,400 รูป จาก 220 วัด และมอบธงให้กับวัดที่เข้าร่วมโครงการกฐินปลอดเหล้า จำนวน 104 วัดในเขตจังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ สถาบันพลศึกษา จังหวัดอ่างทอง
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมชโย) นำโดยพระอาจารย์สมศักดิ์ จันทสีโล กัลยาณมิตรอัมพร กิ๊ฟท์ กัลยาณมิตรสัมพันธ์ เสริมชีพ พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรจากมูลนิธิธรรมกาย ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2550 ที่ผ่านมา
...อ่านต่อ
ภาพที่1 - วัดพุทธเดนมาร์ค ประเทศเดนมาร์ก จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี มีสาธุชนกว่า 250 คนเข้าร่วมพิธี โดยมีกัลยาณมิตรไมเคิล กัลยาณมิตร ล้อม ดัลส์การ์ด เยนเซ่น ประธานทอดกฐินสามัคคี นำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน แล้วน้อมนำผ้ากฐินถวายแด่พระมหาสมัย ญานิสสโร จากนั้นคณะสงฆ์แสดงธรรมและอนุโมทนาบุญแก่สาธุชน
...อ่านต่อ
การทอดกฐิน นับเป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชน การทำบุญทอดกฐินจัดเป็นกาลทานทำได้เพียงปีละ ๑ ครั้งและต้องทำในกำหนดเวลาที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ เป็นบุญที่พิเศษกว่าบุญอื่น ด้วยเหตุหลายประการอาทิเช่น เกิดจากพุทธประสงค์ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเล็งเห็นความสำคัญในการผลัดเปลี่ยนจีวรเก่าของพระภิกษุสงฆ์ จึงทรงมีพุทธานุญาตให้พระภิกษุสงฆ์รับผ้ากฐินเพื่อผลัดเปลี่ยนไตรจีวรเก่าได้ เนื่องจากในวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษาพระภิกษุทุกรูปต้องจำพรรษาที่วัดใดวัดหนึ่งงดไปค้างแรมที่อื่นเป็นเวลาถึง ๓ เดือน จนถึงวันออกพรรษาคือ สิ้นราตรีวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ หลังออกพรรษาไ
...อ่านต่อ
กฐิน... สำหรับมูลเหตุที่ทำนั้น เพื่อให้ภิกษุสงฆ์มีโอกาสได้ผลัดเปลี่ยนไตรจีวรใหม่ เนื่องจากของเก่าใช้นุ่งห่มมาตลอดระยะเวลาสามเดือนที่เข้าพรรษา ย่อมเก่า จากที่ภิกษุชาวเมืองปาฐา ๓๐ รูปพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ณ พระเชตวันมหาวิหาร ไปไม่ทันวันเข้าพรรษา จึงพักจำพรรษา ที่เมืองสาเกตุพอออกพรรษาแล้วพากันเดินกรำฝน จีวรเปียกชุ่มด้วยน้ำฝน พอไปถึงแล้วก็เข้าเผ้าพระองค์ทรงเห็นความลำบากของภิกษุเหล่านั้นจึงอนุญาตให้รับผ้ากฐินได้ นางวิสาขาทราบความประสงค์จึงนำผ้ากฐินมาถวายเป็นคนแรก จึงถือเป็นประเพณีสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้
...อ่านต่อ