พระธรรมกิตติเมธี (จำนง ธมฺมจารี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธ์วงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม
...อ่านต่อ
ชมรมสื่อสีขาวร่วมกับ ชมรมรักษ์ปราจีน และกลุ่มชมรมพุทธศาสตร์ปราจีนบุรี จัดงานมหกรรมไถ่ชีวิตโค ปล่อยปลาและสรรพสัตว์นับแสนชีวิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อีกทั้งเพื่อต้อนรับปีใหม่ไทยและปีใหม่จีน ด้วยการให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน เพื่อให้ได้ชีวิตที่แข็งแรง อายุยืนยาว ณ มูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถานปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
...อ่านต่อ
พระธรรมกิตติวงศ์ ปราชญ์ของแผ่นดิน ชีวิตและงาน พระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. ๙) นามเดิม ทองดี นามสกุล สุรเดช เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ ก. พ. ๒๕๔๗ ที่ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร อายุ ๑๔ ปี
...อ่านต่อ
ธุดงคสถานอุบลราชธานี และกัลยาณมิตรจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมศีลธรรมแก่เยาวชน เป็นโครงการให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 – 27 มกราคม พุทธศักราช 2550 จัดให้กับนักศึกษานอกโรงเรียน อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี จำนวน 112 คน และโครงการที่ตามมาจัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1-3 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2550 ให้นักเรียนโรงเรียนวิจิตราพิทยา จำนวน 265 คน
...อ่านต่อ
โครงการ “The Middle Way” ได้จัดปฏิบัติธรรม 7 วัน รุ่นพิเศษ สำหรับชาว Czech จำนวน 9 ท่าน ณ สวนเพชรแก้ว อ. ฮอด จ. เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-28 มกราคมที่ผ่านมา
...อ่านต่อ
หลวงพ่อครับ นักเรียนมักจะถามเสมอว่า วิชาความรู้ที่เขาเรียนในโรงเรียนนั้น ส่วนใหญ่ได้ประโยชน์นำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน
...อ่านต่อ
การนำธรรมะสู่สถานที่ทำงาน เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรได้นำไปปรับใช้แก่ตนเอง และการทำงานได้เป็นอย่างดี กำลังได้รับความสนใจ เพราะเห็นประโยชน์ที่ได้รับหลังการอบรมมาแล้วนั่นเอง
...อ่านต่อ
ในวันเสาร์ ที่ ๒๗ มกราคม ที่ผ่านมา พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยพระภิกษุและเจ้าหน้าที่มูลนิธิธรรมกาย เป็นตัวแทนของ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานสงฆ์วัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยราชการ เอกชน พ่อค้า
...อ่านต่อ
ในวันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ นี้ จะเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งในชีวิตของเหล่าลูกหลานและศิษยานุศิษย์ทั้งภายในและต่างประเทศ ของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ จะได้มาร่วมสร้างมากุศลอันยิ่งใหญ่ ด้วยการร่วมกันประกอบพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นสุดท้ายเพื่อสถาปนา “มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย” ณ บ้านเกิดของพระเดชพระคุณหลวงปู่ บนแผ่นดินรูปดอกบัว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
...อ่านต่อ
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ในกองทัพแห่งธรรมเป็นที่ปรากฏเกิดขึ้นของยอดนักรบในทางธรรม ถือได้ว่าเป็นบุคคลต้นแบบด้วยกันทั้ง ๓ ท่าน ด้วยการเป็นผู้นำสร้างบารมีอย่างยิ่งยวดโดยตลอดชีวิตของท่านและได้ละจากโลกนี้ไปอย่างผู้มีชัยชนะ ท่านผู้ผ่านสมรภูมิรบกับเหล่าศัตรูที่แท้จริง คือกิเลศเหล่าแห่งมารทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนา ผู้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของตนเองและแก่ศิษยานุศิษย์ เพื่อมุ่งตรงต่อหนทางมรรคผลนิพพาน
...อ่านต่อ
การจัดให้มีการเรียนการสอนศีลธรรมแก่เยาวชน โดยจัดให้เป็นระบบหลักสูตรในสถานศึกษา กลายเป็นสิ่งสำคัญที่ได้รับการเอาใจใส่สนับสนุนให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ด้วยการเห็นความสำคัญของศีลธรรมที่จะนำพาการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและดีงาม แก่เยาวชนในสังคมประเทศชาติต่อไป
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย ) นำโดยพระอาจารย์สมศักดิ์ จันทสีโร นายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์ พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรจากวัดพระธรรมกาย ได้นำผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวใน จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งจุดแรกที่ตัวแทนจากมูลนิธิธรรมกายฯ เดินทางไปมอบคือ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายไพศาล ชาติสุทธิ นักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
...อ่านต่อ
พระวิสุทธาธิบดี ( วีระ ภทฺทจารี เปรียญธรรม 9 ประโยค ) เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม
...อ่านต่อ
ศูนย์ปฏิบัติธรรมโอรีว่า( Orewa) และศูนย์ปฏิบัติธรรมดันนีดิน ( Dunedin ) ร่วมกับชมรมพุทธศาสน์นักศึกษาไทยในนิวซีแลนด์ ได้จัดงานบุญ พิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทรุ่นที่ ๒ และพิธีบวชอุบาสกอุบาสิกาแก้วเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
...อ่านต่อ
เป็นที่ทราบกันดีว่าขณะนี้ ได้ปรากฏอุทกภัยอย่างรุนแรงขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศ โดยเฉพาะในเขตวิกฤต ๔ จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท ส่งผลกระทบต่อวัดวาอาราม หน่วยงานราชการ และประชาชน ล้วนได้รับความเดือดร้อนจากภัยครั้งนี้อย่างหนัก ทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจแก่ประชาชนในหลายพื้นที่
...อ่านต่อ
น่าสนใจว่า ในขณะที่พระพุทธศาสนาหมดไปจากอินเดียอย่างรวดเร็วภายใต้การปกครองของกษัตริย์มุสลิมนั้น ศาสนาฮินดูกลับสามารถรักษาสถานภาพการเป็นศาสนาของคนส่วนใหญ่ของอินเดียอยู่ได้ตลอดระยะเวลา ๖๕๑ ปี ภายใต้การปกครองของมุสลิม ทั้งนี้เพราะศาสนาฮินดูได้เน้นให้ศาสนิกปฏิบัติตาม คำสอนอย่างเคร่งครัด ศาสนิกจึงมีความผูกพันกับศาสนาตั้งแต่เกิดจนตาย ทั้งพิธีกรรมในเวลาเกิด การเรียน การเป็นผู้ใหญ่ การแต่งงาน การมีบุตร การจาริกแสวงบุญ การตาย เทศกาลต่างๆ
...อ่านต่อ
น่าสนใจว่า ในขณะที่พระพุทธศาสนาหมดไปจากอินเดียอย่างรวดเร็วภายใต้การปกครองของกษัตริย์มุสลิมนั้น ศาสนาฮินดูกลับสามารถรักษาสถานภาพการเป็นศาสนาของคนส่วนใหญ่ของอินเดียอยู่ได้ตลอดระยะเวลา ๖๕๑ ปี ภายใต้การปกครองของมุสลิม ทั้งนี้เพราะศาสนาฮินดูได้เน้นให้ศาสนิกปฏิบัติตาม คำสอนอย่างเคร่งครัด
...อ่านต่อ
คณะกัลยาณมิตรในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้เห็นความสำคัญในพระพุทธศาสนา จัดให้มีการอบรมการใช้สื่อการสอนทางพระพุทธศาสนาแก่พระสังฆาธิการ อำเภอจอมทอง และกิ่งอำเภอดอยหล่อ
...อ่านต่อ
ต่อเนื่องจากการจัดกิจกรรมสั่งสมบุญ ร่วมอยู่ธุดงค์ต้อนรับปีใหม่ ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่เย็นของวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พุทธศักราช 2549 จนกระทั่งถึงในวันขึ้นปีใหม่ วันจันทร์ที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2550 ตั้งแต่ตอนเช้าพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมกันตักบาตรแด่พระภิกษุสามเณร
...อ่านต่อ
ในช่วงรอยต่อแห่งการเปลี่ยนศักราชใหม่ของทุก ๆ ปี ด้วยวัฒนธรรมอันดีงามที่ส่งต่อสืบทอดกันมาของความเป็นไทยนั้น จะปฏิบัติสิ่งที่ดีงามมาไว้เป็นต้นทุนชีวิต ที่ปรารถนาความสุข ความสำเร็จความเจริญก้าวหน้า เพื่อตนเองและครอบครัว รวมไปถึงสังคมของตนยิ่ง ๆ ขึ้นไป
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกายฯส่งท้ายปีเก่าด้วยการออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศที่หนาวเย็น โดยเมื่อวันที่ 30 ธันวาคมที่ผ่านมา ในงานไม้ดอกเมืองหนาวบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) นำโดย
...อ่านต่อ