วันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาติ คือวันเด็กแห่งชาติ ที่ผู้ใหญ่คือคณะรัฐมนตรีประกาศยอมรับความสำคัญของเด็ก
...อ่านต่อ
เย็นวันอาทิตย์ที่ 8 ม.ค. พ.ศ.2549 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไปร่วมงาน “นายกฯ พบเยาวชน” ซึ่งเป็นการจัดให้ตัวแทนเด็ก และเยาวชน จากสถานศึกษาต่าง ๆ
...อ่านต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เป็นพระมหากษัตรีย์พระองค์ที่ ๙ แห่งหระบรมราชจักรีวงศ์ พระราชโอรสของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชสมภพ
...อ่านต่อ
ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวไม่ว่าจะเป็นของไทย จีน ฝรั่ง พี่ไทยอย่างเราๆท่านๆก็มักตั้งวงสรวลเสเฮฮากันได้ทั้งนั้น และวงที่ว่านั้นก็มักมีแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ
...อ่านต่อ
โครงการบรรพชาสามเณรในตะวันออกกลางรุ่นแรกของโลก ณ ประเทศบาห์เรน ซึ่งได้มาถึงวันประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่ทุกคนรอคอย นั่นคือ พิธีบรรพชาสามเณรทั้ง 10 รูป ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2548
...อ่านต่อ
แหล่งอบายมุขและสิ่งเสพติดล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เยาวชนของประเทศเสี่ยงต่อการหลงผิดใช้ความรุนแรง
...อ่านต่อ
จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ก่อความเดือดร้อนกับทั้งพระภิกษุ-สามเณร และประชาชนในท้องที่ มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี โดยการนำของพระราชภาวนาวิสุทธิ์
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี โดยการนำของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ศูนย์กัลยาณมิตรทั้งในและต่างประเทศ
...อ่านต่อ
จากที่พระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาแต่โบราณกาล อีกทั้งพระมหากษัตริย์ไทยทุก ๆ พระองค์ ทรงเป็นพุทธมามกะและเอกอัครศาสนูปถัมภก
...อ่านต่อ
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ระบุเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ใช้วิธีโฆษณาแฝงตามรายการโทรทัศน์และถ่ายทอดกีฬามากที่สุด พบงบโฆษณาเคลื่อนที่ พุ่งสูงหลายร้อยเท่า เตรียมเสนอ คบอช. ควบคุมผศ
...อ่านต่อ
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากการหารือ ร่วมกับประธานสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เรื่องการจัดโครง
...อ่านต่อ
โทษและผลเสียจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นมากมายในหลายมิติ อาจสรุปได้ดังนี้
...อ่านต่อ
ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์อย่างยิ่ง เมื่อบรรดานิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 12 สถาบัน รวมตัวกันเป็นภาคี "โนน่าคลับ" นำ "เครื่องดื่มทางเลือกใหม่" ไร้แอลกอฮอล์ ไปให้คณะรัฐมนตรีทดลองชิมที่บริเวณสนามหญ้า ทำเนียบรัฐบาล
...อ่านต่อ
“สรรพสามิต” เอาจริง! 1 มกราคม 2549 ปั๊มน้ำมันทั่วประเทศหมื่นแห่งห้ามขายเหล้า-เบียร์ ส่วนร้านค้าปกติห้ามขายหลังเที่ยงคืน
...อ่านต่อ
" ในยามสงบ ลูกชายคือผู้ฝังศพพ่อ ในยามสงคราม พ่อคือผู้ฝังศพลูกชาย"
...อ่านต่อ
นายกรัฐมนตรี เน้นร้านเหล้า ผับ ใกล้สถานศึกษาเปลี่ยนจากขายเหล้าเป็นขายอาหาร ให้พวกขาเม้าท์แทนขาเมา สั่งเจ้าหน้าที่เอาจริงกับการขายเหล้า-บุหรี่ ให้เด็กต่ำกว่า 18 ปี
...อ่านต่อ
ธนาคารโลกได้เสนอไว้ใน The World Development Report 1993 เรื่อง ‘Investing in Health’ สนับสนุนรัฐบาลในประเทศต่าง ๆ
...อ่านต่อ
บางคนฝันอยากเป็นหมอ บางคนฝันอยากเป็นตำรวจ บ้างฝันอยากเป็นนายแบบนางแบบ หรือคุณครู ฯลฯ
...อ่านต่อ
วัยรุ่นส่วนใหญ่ เห็นด้วย กับมาตรการห้ามจำหน่ายสุรา และบุหรี่ ให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันเอดส์โลก
...อ่านต่อ
แม้ว่าการบริการประเทศตลอดจน 4 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หลาย ๆ นโยบายจะโดนค่อนขอดทั้งจากฝ่ายค้านและแวดวงนักวิชาการถึงความผิดพลาดที่เห็นผลมากขึ้นเรื่อย ๆ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร