โดยการเปิดเผยของหมอผู้เชี่ยวชาญด้านวัยรุ่นเตือนภัย สื่อร้าย ตบจูบ โป๊เปลือย ฆ่ากันเลือดสาด ชิงดีชิงเด่นในเรียลลิตี้ทำให้เด็กไทยกลายพันธุ์ หากยิ่งเสพความรุนแรงมากเกินไปอาจถึงขั้นโรคจิต แถมโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ส่วนเล่นเกมหนักมีสิทธิ์ชักคาคอมพ์ ทางด้าน สสส. และ ก.วัฒนธรรมเร่ง เตรียมจัดเรตติ้งทีวี .ให้มีคุณภาพ
...อ่านต่อ
จังหวัดสงขลา ศูนย์กัลยาณมิตรทั่วประเทศ ร่วมกับวัดพระธรรมกาย-มูลนิธิธรรมกาย และประชาชนกว่า ๒,๐๐๐ คน ร่วมงาน “พิธีถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ ๒๖๖ วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา นราธิวาส ยะลา ปัตตานี) ครั้งที่ ๑๔ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ณ โรงเรียนศรีนคร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
...อ่านต่อ
จากที่ส่วนราชการ ทั้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกันจัดงาน “รวมใจทุกศาสนา พัฒนาท้องถิ่นไทย ถวายองค์ราชา ครองราชย์ 60 ปี” ขึ้นในระหว่างวันที่ 17-18 กรกฏาคม 2549 จัดขึ้นที่ จังหวัด ปทุมธานี วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
ในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ เหล่าพสกนิกรล้วนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และพร้อมที่จะเจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์
...อ่านต่อ
วันอาสาฬหบูชา ในวันจันทร์ที่ 10 กรกฏาคม พุทธศักราช 2549 ที่ผ่านมา คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศ ร่วมบำเพ็ญบุญ ด้วยการหล่อเทียนสวรรค์ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี เพื่อน้อมบูชาพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อันเป็นทั้งที่พึ่ง ที่ระลึกอันสูงสุด แก่มวลมนุษยชาติ ในพรรษานี้
...อ่านต่อ
นมัสการหลวงพ่อครับ ธรรมะในพระพุทธศาสนามีมากมายถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ เราควรจะเลือกหมวดธรรมใด
...อ่านต่อ
เป็นความจริงหรือที่ว่า ชาวพุทธ (บางคน) คือนักติดเหล้าติดยา จากผลการสำรวจล่าสุดของเอแบคโพลระบุว่า เฉพาะเขต กทม.และปริมณฑล มีวัยรุ่นติดยาบ้าเพิ่มขึ้นกว่า 700 เปอร์เซ็นต์ ด้วยเหตุซึ่งเจ้าหน้าที่ปราบปรามไม่จริงจัง ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด ยังปรากฏผู้มีอิทธิพล และแหล่งมั่วสุมของเยาวชน ขณะเดียวกับที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า คนไทยดื่มเหล้ามากถึงขนาดติดอันดับ 5 ของโลก โดยมีมูลค่าการบริโภคมากถึงปีละ 125,000 ล้านบาท กลายเป็นปัญหาสังคมที่พยายามแก้ไขอย่างไรก็ยังไม่ลุล่วง
...อ่านต่อ
ทำไมต้องรณรงค์ จากสถานการณ์ปัญหา คนไทยดื่มจัดเป็นอันดับ ๕ ของโลก เฉลี่ยคิดเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ๑๓.๕๙ ลิตรต่อคนต่อปี มูลค่าโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงปี 2539 – 2544 เฉลี่ยสูงกว่าสองพันล้านต่อปี อัตราตายต่อปีจากอุบัติเหตุจราจร ของไทยนั้นสูงกว่าเพื่อน โดยไทยตายเฉลี่ยปีละประมาณ 20 ต่อแสน ขณะที่ อินโดนีเซียประมาณ 15 ต่อแสน ศรีลังกาและอินเดียประมาณ 10 ต่อแสน และกลุ่มประเทศตะวันตก (อเมริกา ยุโรป) ประมาณ 5 ต่อแสน ในช่วงเวลาเดียวกัน (2539 –2544)
...อ่านต่อ
จากที่เกิดวันเข้าพรรษา เนื่องจากพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษา เหตุเพราะสมัยก่อนฝนตกชุก การเดินทางสัญจรไปมาก็ไม่สะดวก อีกทั้งไปเหยียบต้นข้าวของชาวบ้าน ในสมัยที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้ว และได้ให้พระภิกษุสงฆ์ออกไปตามเขตต่าง ๆ เพื่อประกาศพระศาสนา จนมีผู้ขออุปสมบทมากขึ้น จึงทำให้มีพระภิกษุสงฆ์ออกไปเผยแพร่พระศาสนากันมากขึ้น แม้ในฤดูฝนก็มิได้หยุดพัก
...อ่านต่อ
วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้ เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง ๕ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย ด้วยพระพุทธองค์ทรงเปรียบดังผู้ทรงเป็นธรรมราชา ก็ทรงบันลือธรรมเภรียังล้อแห่งธรรมให้หมุนรุดหน้า เริ่มต้นแผ่ขยายอาณาจักรแห่งธรรม
...อ่านต่อ
ปีนี้นับเป็นปีมหามงคลของคนไทยทั่วประเทศ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ซึ่งถือว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก ดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงรวมตัวกันเพื่อประกอบพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ อาคารประวิช – สุคนธา เลาหะกุล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
...อ่านต่อ
รู้ไหม ? อย่างไร? จึงเรียกว่า โรคสมองติดยา… สมอง...ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญของชีวิต ในทางการแพทย์สมองคือส่วนสำคัญในการควบคุมร่างกาย เช่นเดียวกับในทางกฎหมาย….สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตาย….ในทางกฎหมายเมื่อแกน
...อ่านต่อ
ความรักชาติ - ความมั่นคง – ความสามัคคี ชาติบ้านเมืองประกอบด้วยนานาสถาบัน อันเปรียบได้กับอวัยวะทั้งปวง ที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตร่างกาย ชีวิตร่างกายดำรงอยู่ได้ เพราะอวัยวะใหญ่น้อยทำงานเป็นปรกติพร้อมกันอย่างไร ชาติบ้านเมืองก็ดำรงอยู่ได้ เพราะสถาบันต่างๆตั้งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยพร้อมมูลอย่างนั้น ( พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ และ อาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก 8 มิ.ย.2514)
...อ่านต่อ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ผ่านได้มีการจัด “พิธีอัญเชิญทุนเล่าเรียนหลวงถวายแด่พระสงฆ์ไทยประจำปี ๒๕๔๙” เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารหอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พิธีเริ่มประมาณ ๑๔.๐๐ น. โดย ฯพณฯ พลอากาศตรี กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เดินมาทางเป็นประธานในพิธี ณ อาคารหอประชุม และเจ้าหน้าที่เชิญทุนเล่าเรียนหลวงบนเวที
...อ่านต่อ
เคือน ก.ค. ปี49 จับประเด็นกลยุทธ์ในพื้นที่นำร่อง เป็นแนวทางในการทำงานต่อ หลังจากเกิดปัญหา แพร่สู่ชุมชน ทีมงานโครงการเจตคติ เปิดเผยว่า เวทีเรียนรู้ระดับตำบล ได้รับการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายในระดับที่น่าพอใจ และมีกลยุทธ์ในการปรับเจตคติด้านปฏิบัติเกิดขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมถึงบรรทัดฐานสังคมต่อไปด้วย ทีมงาน อาสาสมัคร ผู้ป่วย และครอบครัว จะร่วมสรุปบทเรียน ในเดือน ก.ค. 49 นี้
...อ่านต่อ
ความสุข ความประทับใจอันเปี่ยมล้นจากความทรงจำอันงดงามที่ถูกบันทึกไว้แล้ว ในทุก ๆ ดวงใจของประชาชนแห่งพระองค์.. พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งแห่งชนทั้งแผ่นดิน จากงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ผ่านไปในระหว่างวันที่ ๘-๑๔ มิถุนายน รวมทั้งถือว่าเป็นปีแห่งการฉลองกันตลอดทั้งปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ อีกด้วย นับเป็นปีมหามงคลยิ่ง สำหรับประชาชนชาวไทย ดังนี้..
...อ่านต่อ
ช่วงฤดูกาลกระแสฟุตบอลโลกในขณะนี้ ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม ! ! จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) เกี่ยวกับเรื่องหวั่นพิษบอลโลก ทำเด็กไทยตกวงจรอุบาทว์ และ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ หัวหน้าโครงการ Child Watch ผอ.สถาบันรามจิตติ เผยข้อมูลโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนทั่วประเทศที่สถาบันรามจิตติทำร่วมกับกระทรวงวัฒธรรม (วธ.) เรื่อง "วัยรุ่นกับความเสี่ยง"
...อ่านต่อ
เกี่ยวกับธรรมเนียมการเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัตินั้น ได้แนวคิดจากงานฉลองครบรอบ ๒๕ ปี (silver jubilee) ครบรอบ ๕๐ ปี (golden jubilee) หรือครบรอบ ๖๐ ปี (diamond jubilee) แห่งการครองราชย์ของกษัตริย์ทางยุโรป เฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี หรือ สุวรรณาภิเษก และเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี หรือ พัชราภิเษก
...อ่านต่อ
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในปีนี้ ได้มีพระประมุขจากราชอาณาจักรต่างเสด็จมาร่วมพิธีถวายพระพรรวม ๒๕ ประเทศด้วยกัน ทรงรอรับเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีประเทศต่างๆด้วยพระองค์เอง และทรงฉายพระรูปร่วมกันเป็นภาพประวัติศาสตร์ ณ ห้องท้องพระโลง พระที่นั่งอนันตสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงมีพระราชดำรัสขอบพระทัยพระประมุข พระราชวงศ์จากประเทศต่างๆ เสด็จฯร่วมงาน และขอบใจคนไทยทุกคน ขอให้ช่วยรักษาพัฒนาชาติบ้านเมือง ทรงมีพระราชดำรัชว่า
...อ่านต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระนั่งอนันตสมาคม ในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัชตอบแก่พระบรมวงศานุวงศ์ องคมนตรี เลขาธิการพระราชวัง ราชเลขา สมาชิกราชสกุล สตรีผู้มีบรรดาศักดิ์ ข้าราชการและพสกนิกรที่ร่วมเข้าเฝ้าฯถวายพระพรชัย ความว่า
...อ่านต่อ
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี องค์กรต่างๆได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทาง “สมาพันธ์องค์กรพัฒนาชุมชนแห่งประเทศไทย” เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ได้มีการจัดงานสนองแนวทางตามพระราชดำริ ในวันที่ 8 และ 9 มิถุนายน 2549 ที่ผ่าน โดยให้ชื่องานครั้งนี้ว่า “รวมพลคนพัฒนาชาติเดินตามพ่อแบบพอเพียง” ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร