นับเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เรา มีความสุขขึ้นได้ โดยที่ในแต่ละวันเราต้องพบเจอ กับเรื่องราวมากมาย
...อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมสวดธัมมจักฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
...อ่านต่อ
โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์
...อ่านต่อ
ทำให้มั่งคั่งด้วยโภคทรัพย์สมบัติ ทำให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน
...อ่านต่อ
ข้าพเจ้า (คือพระอานนท์) ได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณ
...อ่านต่อ
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นฤาษีชื่ออรกะ บำเพ็ญเพียรอยู่ป่าหิมพานต์ ได้เป็นอาจารย์สอนหมู่ฤาษี
...อ่านต่อ
โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 4 ล้านจบ บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์
...อ่านต่อ
ราหุล ! เธอจง เจริญเมตตาภาวนา เถิด. เมื่อเธอเจริญเมตตาภาวนาอยู่, พยาบาท จักละไป.
...อ่านต่อ
สามารถเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายโดยเร็วพลัน ทุกภพทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรม อานิสงส์ของการบูชาข้าวพระ
...อ่านต่อ
จะเข้าถึงฐานะ ๕ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ จะได้รับโภชนะอันวิจิตร ประณีต อลังการ
...อ่านต่อ
ก่อนที่วิทยาศาสตร์ จะค้นพบว่า อะตอมเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดในโลก เชื่อหรือไม่ว่า พระพุทธเจ้าทรงเคย อธิบายเรื่องของปรมาณู
...อ่านต่อ
เป็นคำสั่งสอนของผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานแล้ว ต้องตื่นรู้ จึงจะได้คำเหล่านี้มา มันไม่ใช่ง่ายนะ
...อ่านต่อ
ทุกครั้งที่เราสวดมนต์ ใจเราก็จะถูกกลั่นให้สะอาดบริสุทธิ์ บุญก็เกิดขึ้นกับตัวเรา ใจก็เป็นมงคล
...อ่านต่อ
พุทธวจนะบทนี้ เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของเรา เพราะชีวิตในปรโลกจะไปสู่สุคติหรือทุคตินั้น
...อ่านต่อ
ร่างกายที่เราต้องใช้อยู่ทุกวัน ในการประกอบภารกิจการงาน มีความจำเป็นจะต้องชำระล้างให้สะอาดด้วยน้ำ ฉันใด
...อ่านต่อ
การปฏิบัติธรรม ถือเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ามากที่สุด และมีความหมายอย่างยิ่ง ต่อตัวของเราเองและต่อโลกของเรา
...อ่านต่อ
ธรรมดาของชีวิตที่มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่และการดับไปในที่สุด ชีวิตหลังความตายเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัว
...อ่านต่อ
จิตใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประกอบด้วยความรักและความเมตตา เป็นทางมาแห่งสันติภาพอันไพบูลย์
...อ่านต่อ
บุญอันเลิศย่อมเจริญ อายุ วรรณะ ยศ เกียรติ สุข และกำลังอันเลิศก็เจริญ
...อ่านต่อ
การยังกุศลให้ถึงพร้อม การทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
...อ่านต่อ
ตายแล้วย่อมยินดีชื่อว่ายินดีในโลกทั้งสอง เขาย่อมยินดีว่าเราทำบุญไว้แล้ว ไปสู่สุคติย่อมยินดียิ่งขึ้น
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร