เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


พระสัมมาส้มพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในอ้คคัปปสาทสูตรว่า "เมื่อบุคคลเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เลิศ ผู้ทรงเป็นทักขิไณยบุคคลอันเยี่ยม
...อ่านต่อ
เหมือนหลวงพ่อก่อนบวชพบคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ใหม่ๆ ไปถามวิธีนั่งสมาธิกับท่าน ท่านบอกให้เอาใจไปเก็บไว้กลางท้อง
...อ่านต่อ
ถึงแม้กำหนดนิมิตยังไม่ได้ แต่ศีล ๕ ของเราครบ ศีล ๘ ก็ครบ รักษาศีลได้ครบหมด ก็ได้บุญไปตามส่วน
...อ่านต่อ
บางเรื่องตัองวิ่ง บางเรื่องต้องนิ่ง แม้เรื่องที่ต้องวิ่ง ก็ต้องนิ่งก่อน วิ่งไป
...อ่านต่อ
มดยุงก็แค่กัด นักปฎิบัติต้องใจเย็น เจ็บแค่นี้ทนไม่ได้ เจ็บใกล้ตายจะทำอย่างไร
...อ่านต่อ
อย่าเอามาปนกันระหว่างเรื่องบุญกับเรื่องธุรกิจ เพราะมันคนละเรื่องทำบุญแล้วก็ต้องมีอธิษฐานบารมี เป็นการตั้งเป้าหมาย
...อ่านต่อ
อย่าเพิ่งอ่อนใจ อ่อนไหว หรือ อ่อนแอ ตราบใดไม่สิ้นลม ตราบนั้นไม่สิ้นหวัง
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็วางเป็นกลางไว้ เนื่องจากห้ามคนฆ่าสัตว์มันยาก คือ ถ้าห้ามได้ก็ดี แต่ความจริงมันห้ามได้ยาก
...อ่านต่อ
อุปสรรค คือ บทเรียน ความพากเพียร คือ บทสรุป
...อ่านต่อ
การไปสู่อายตนนิพพานเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ของตัวเรา ยิ่งกว่าการที่ เราได้เกิดเป็นพระเจ้าจ้กรพรรดิเสียอีก
...อ่านต่อ
ด้วยรักและรักมั่น จึงฝ่าฟันด้วยมั่นคง ด้วยใจและใจจง จึงมุ่งตรงสู่ภายใน
...อ่านต่อ
ไม่จำเป็นต้องนั่งแข่งกับใครเขา ให้นั่งเอาเท่าที่เราจะนิ่งไหว
...อ่านต่อ
ลูกสาวคนที่สอง เคยติดเกมคอมพวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ถึงขนาดว่า ทั้งวันเห็นแต่เกม กินข้าวก็นึกถึงแต่เกม ปัจจุบันเขาไม่ติดแล้ว
...อ่านต่อ
บาป ยิ่งเจ้าชู้มากเท่าไร ยิ่งบาป ถึงแม้ว่าไม่ได้ยุ่งกับใคร แต่วันๆนึกถึงแต่หน้าคนนั้นคนนี้โผล่ขึ้นมา อู๊ย...แม่นั่นก็สวย แม่นี่ก็ยิ้มหวาน
...อ่านต่อ
เป้าหมายต้องคงไว้ แม้ดวงใจจะอ่อนล้า พักไว้ในอุรา แล้วก้าวหน้าเดินต่อไป
...อ่านต่อ
เมื่อมีการปฏิสนธิวิญญาณมาลงรอบเดือนหยุด ก็ถือว่ามีกำหนดชีวิตแล้ว ถ้าเด็กมีอายุในครรภ์สั้นจะบาปน้อยกว่าเพราะใช้ความพยายามในการฆ่าน้อยกว่าเด็กที่โตขึ้นมาแล้ว
...อ่านต่อ
ชีวีมีค่าล้ำ สุขด้วยธรรมสุขด้วยใจ เป้าหมายของเราไซร์ ฝันให้ไกลไปถึงได้
...อ่านต่อ
การเลี้ยงนกไว้ในกรงก็เป็นการทรมานสัตว์อยางหนึ่ง ที่ทำให้นกขาดอิสรภาพ วิบากกรรมนั้นจะทำให้เราจะต้องไปเกิดในยุคสมัยที่สงคราม
...อ่านต่อ
คนรักษาศีลคือคนที่มีความตั้งใจที่จะควบคุมกาย ควบคุมวาจาไม่ให้ทำเดือดร้อนให้กับทั้งตนเองและผู้อื่น
...อ่านต่อ
หนทางที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่หนทางกันดาร แต่หนทางที่น่ากลัวที่สุด คือ หนทางในวัฏฏสงสาร
...อ่านต่อ
เห็นอะไร ก็ถือว่าไม่ได้เห็น ถ้าไม่เห็นธรรมกาย เป็นอะไร ก็ถือว่าไม่ได้เป็น ถ้าไม่ได้เป็นธรรมกาย
...อ่านต่อ