เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


เราจำเป็นต้องสั่งสมบุญทุกๆวัน
...อ่านต่อ
ทำบุญเเล้วอย่าเสียดาย...ให้ปลื้ม ทำคร้้งเดียวต้องปลื้มล้านครั้งจึงจะถูกต้อง
...อ่านต่อ
ทำบุญเเล้ว ไม่ปลื้ม ก็ขาดทุน
...อ่านต่อ
ทำบุญ ยิ่งปลื้ม ยิ่งรวย
...อ่านต่อ
ยิ่งเราปลื้มปีติใจมากเท่าใด
...อ่านต่อ
เบิกบาน ปลื้มปิติ ในทุกๆบุญ
...อ่านต่อ
เวลาเราเหลืออยู่ไม่มาก
...อ่านต่อ
เพราะในอดีตทำบุญไม่สม่ำเสมอ ทำบ้าง ไม่ทำบ้าง จึงทำให้ชีวิตขึ้นๆลงๆ
...อ่านต่อ
เวลาอารมณ์ดี เราก็ทำบุญ พอหงุดหงิด เราก็ไม่ทำ
...อ่านต่อ
การปฎิเสธบุญ คืือการปฎิเสธความสุข
...อ่านต่อ
ถ้าชาตินี้เราลำเค็ญ แปลว่า ชาติที่ผ่านมา...เราปฎิเสธบุญ
...อ่านต่อ
บุญ...เป็นคุณเครื่องเเห่งความสุขเเละความสำเร็จในชีวิต
...อ่านต่อ
อยากจะมีบุญมาก ก็ทำบุญมาก อยากมีบุญปานกลาง ก็ทำบุญปานกลาง
...อ่านต่อ
ถ้าเราสั่งสมบุญ ใจตั้งมั่นอยู่ในบุญ
...อ่านต่อ
"บุญ" แปลว่า เครื่องชำระใจให้บริสุทธิ์
...อ่านต่อ
ดีที่สุดคือ...ทำบุญด้วยตัวเอง
...อ่านต่อ
คำตอบที่กระชับสั้นที่สุด ก็คือ "ฝึกลูกให้สร้างเครือข่ายคนดีให้เป็น"
...อ่านต่อ
บุญใครจะทำเเทนให้ ก็ไม่เหมือนเราทำเอง
...อ่านต่อ
บุญหล่นทับ...ไม่มี อยากจะได้...ก็ต้องทำเอง
...อ่านต่อ
ลูกที่ผ่านการฝึกความอดทนทั้ง ๔ รูปแบบนี้มาจากคุณพ่อคุณแม่ ตั้งแต่อดทนต่อความสำบากตรากตรำ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร