เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


อารมณ์ดีคือ อารมณ์ที่เป็นกุศล
...อ่านต่อ
ให้สละอารมณ์อกุศลที่เป็นมลทินของใจ
...อ่านต่อ
ใจยิ่งบริสุทธิ์ก็ยิ่งมีความสุข
...อ่านต่อ
ถ้าเรานั่งนิ่งๆ โดยไม่กังวลอะไร
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร