เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


อุปสรรค เป็นสิ่งที่เราจะต้อง ก้าวข้ามไปให้ได้
...อ่านต่อ
ถ้าเรามีธรรมะ เราจะมีทุกอย่าง ชิมนํ้าทะเลเพียงหยดเดียว ก็พอที่จะรู้ว่าทะเล นั้นเค็ม
...อ่านต่อ
ผืนแผ่นฟ้า ไม่เคยปริปากว่าสูง ผืนแผ่นดิน ไม่เคยปริปากว่า ตํ่า
...อ่านต่อ
เมื่อเราเกิดมาสร้างบารมี เราก็ต้องอดทนต่อสู้ กับทุกสิ่งทุกอย่าง อย่าให้อะไรมาเป็นอุปสรรค ต่อการสร้างบารมีของเรา
...อ่านต่อ
จิตที่ฝึกดีแล้ว จะหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกาย พบขุมพลังอันยอด เยี่ยม ณ กลางตัว
...อ่านต่อ
เราจะต้องทุ่มพลังใจอันยิ่งใหญ่ ทำงานพระศาสนาให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ เมื่อเราตั้งใจมั่นทำอย่างสุดกำลัง ในที่สุดก็จะสมปรารถนา
...อ่านต่อ
กำลังใจที่ดีงามมาจากการนั่งสมาธิ ความคิดอันวิเศษมาจากใจที่สงบ
...อ่านต่อ
หากเรามีโอกาสที่จะหยิบจะฉวยจะช่วยอะไรได้ ในกิจการงานสงฆ์ หรืองานส่วนรวม ให้ช่วยกันทำเถิด นั่นเป็นทางมาแห่งบุญของเรา
...อ่านต่อ
นั่งแล้วไม่เครียด ไม่ทรมานก็ดีแล้ว จะเห็นไม่เห็นเป็นของ แถม ต้องมีพื้นฐานอย่างนี้
...อ่านต่อ
เมื่อเราเกิดมาสร้างบารมี เราก็ต้องใช้เวลาที่อยู่ในโลกนี้ และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้ ให้มีประโยชน์อย่างเต็มที่ ต้องฉลาดในการหาบุญ
...อ่านต่อ
ปัญหาของชีวิต พิชิตลงตรงกลางกาย เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งที ถ้าไม่สร้างบารมีจะเกิดมาทำไม
...อ่านต่อ
ยกใจของเราให้สูง ยิ่งยกใจให้สูงมากเท่าไร จะยิ่งมองเห็นอะไรได้กว้างขวางขึ้น ความรู้สึกแบ่งเขาแบ่งเรา จะหมดสิ้นไป
...อ่านต่อ
กายมนุษย์มีไว้ สำหรับสร้างบารมีเท่านั้น อย่าเอาไปถล่มทลาย นะ
...อ่านต่อ
จุดโลกให้สว่างด้วยดวงไฟ จุดใจให้สว่างด้วยดวงธรรม ที่ใดมีความคิด ที่นั่นนึกนิมิตได้
...อ่านต่อ
การได้สั่งสมบุญบารมี จะนำพาชีวิตให้ไปสู่ จุดหมายปลายทาง อันสูงสุดที่ปรารถนาได้
...อ่านต่อ
จะอยู่ทางไหนก็เหนื่อยทั้งนั้น ต้องอดทนสร้างบารมีกัน เหนื่อยเหน็ดไม่เป็นไร แต่อย่าเหนื่อยหน่าย
...อ่านต่อ
การสูญเสียโอกาส ในการสร้างบารมี คือการสูญเสีย ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ไม่มีการสูญเสียใดๆ ที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกแล้ว
...อ่านต่อ
ถ้าหากถามว่า การเลี้ยงลูก คือ อะไร ? คำตอบที่สั้นที่สุด คือ การเพาะนิสัยดีๆ ให้แก่ลูกนิสัยดีๆ ที่ควรเพาะให้แก่ลูกนี้ มีอะไรบ้าง คำตอบ คือ นิสัยขั้นพื้นฐาน ๓ อย่าง ได้แก่ ไม่โง่ ไม่แสบ ไม่แล้งนํ้าใจ
...อ่านต่อ
ทางภายนอกอาจมีทางตัน แต่ทางภายใน ไม่มีทางตัน โลกภายนอกล้วนมีภัย โลกภายใน ภัยไม่มี
...อ่านต่อ
โลกนี้ ไม่มีที่น่าเที่ยวหรอก เพราะเป็นโลกแห่งการสร้างบารมี โลกแห่งการ แสวงบุญ ไม่ใช่โลกแห่งการ เสวยบุญ
...อ่านต่อ
ถ้าใครรักตัวเองจริงๆ เขาจะขวนขวาย ในการสร้างบารมี เพราะว่า “บุญบารมี” เป็นบ่อเกิดแห่งความสุข และความสำเร็จในชีวิต ไปทุกภพทุกชาติ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร