เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


ทั้งลูกและเพื่อนอยากเลิกอาชีพนี้ แต่รู้สึกว่ายังเลิกไม่ได้ เพราะเป็นห่วงทางบ้านกลัวว่าเขาจะไม่มีเงินใช้
...อ่านต่อ
อย่าให้สิ่งภายนอก มีผลต่อการรักษาใจของเรา ให้สังเกตดูว่า เราลุ้นลึก ๆ นึกหนักๆ หรือไม่
...อ่านต่อ
หนทางการสร้างบารมีนี้ มีความหมาย มีความหวัง และมีคุณค่า
...อ่านต่อ
หนทางนี้ มีแรงต้าน มีอุปสรรค มีความยากลำบาก เป็นทางผ่าน แต่หนทางนี้มีความสุข ความสำเร็จ เป็นปลายทาง
...อ่านต่อ
มัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลางที่พระอริยเจ้าทั้งหลายทรงสรรเสริญ เป็นทางเอกสายเดียวที่จะนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้น เป็นทางเดียวที่นำเราไปสู่อายตนนิพพาน
...อ่านต่อ
ความประพฤติบางอย่าง ทั้งๆที่เราไม่ได้ยุ่งกับใคร กินๆ ดิ้นๆ อยู่ในบ้านของเราเองไม่ได้ ทำให้ใครเดือดร้อน แต่ว่าคุณไปเต้นให้มันเป็นอะไรขึ้นมา
...อ่านต่อ
ดาราหรือนักร้องมีชื่อเสียงช่วงสั้น เพราะทำทานมาเพียงช่วงสั้นๆ คือนานๆ ทำที ไม่ตลอดต่อเนื่องบางคนมีชื่อเสียงยาวนาน
...อ่านต่อ
หัดนิ่งเสียบ้าง ยอม ๆ เสียบ้าง เพี่อไม่ใหัสูญเสียความสงบภายใน
...อ่านต่อ
ความฟุ้งเป็นเหมือน ภาพกลางอากาศ เป็นภาพลวงตา เป็นเหมือนพยับแดด ไม่มีตัวตน มันอยู่กับเราไม่นานหรอก
...อ่านต่อ
ชื่อของเราไม่มีผลต่อชีวิตเหมือนการกระทำ การที่พ่อเปลี่ยนชื่อไม่มีผลต่อชีวิตในปัจจุบัน และชีวิตหลังความตาย การกระทำขึ้นอยู่กับบุญและบาปเท่านั้นที่มีผล
...อ่านต่อ
ตั่วเฮียเป็นผู้มีบุญ ชอบทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ทำจิตให้ผ่องใส ด้วยการคิด พูด และทำแต่เรื่องดีๆ มาตั้งแต่ในอดีต กระทั้งปัจจุบัน อี
...อ่านต่อ
ไม่มีเรี่องราวใด ที่จะน่าสะทกสะท้าน เกินกว่าเรื่องที่ปล่อยให้ใจของเราเศร้าสร้อย
...อ่านต่อ
บุญที่ได้มาเป็นอาสาสมัครช่วยงานที่วัด จะมีอานิสงส์โดยย่อคือ จะทำให้เป็นผู้มีพรรคพวกเพื่อนพ้องมาก
...อ่านต่อ
อย่าไปคิดเอาชนะความเมื่อย ไม่สนใจจะดีกว่า
...อ่านต่อ
การระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้า มีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ ไม่ว่าท่านจะทรงมีพระชนม์ชีพอยู่หรือไม่มี อานิสงส์ก็ไม่ได้แตกต่างก้น แล้วก็สืบทอดก้นเรื่อยมาเป็นพ้นปี
...อ่านต่อ
เด็กฝาแฝดส่วนมากเขาอธิษฐาน เช่น คนที่ถูกคอกันนิสัยต้องกัน ถึงเวลาทำบุญทำทานเขาอธิษฐาน เช่นว่า เราสองคนเกิดมากี่ภพกี่ชาติขอให้ได้เป็นพี่น้องกันตลอดไปนะ
...อ่านต่อ
อย่าว่าร้ายใคร อย่าอิจฉาใคร อย่าคิดร้ายใคร ๆ
...อ่านต่อ
บางปัญหา แก้ได้ทันที บางปัญหา ต้องใช้เวลา
...อ่านต่อ
พระสัมมาส้มพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในอ้คคัปปสาทสูตรว่า "เมื่อบุคคลเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เลิศ ผู้ทรงเป็นทักขิไณยบุคคลอันเยี่ยม
...อ่านต่อ
เหมือนหลวงพ่อก่อนบวชพบคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ใหม่ๆ ไปถามวิธีนั่งสมาธิกับท่าน ท่านบอกให้เอาใจไปเก็บไว้กลางท้อง
...อ่านต่อ
ถึงแม้กำหนดนิมิตยังไม่ได้ แต่ศีล ๕ ของเราครบ ศีล ๘ ก็ครบ รักษาศีลได้ครบหมด ก็ได้บุญไปตามส่วน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร