เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


วันที่ควรรอคอย ช่วยตอบหน่อยคือวันไหน วันนี้ที่สุขใส สมควรไหมให้คอยรอ
...อ่านต่อ
น่าชื่นใจในหมู่คณะพวกเรา ลูกชายหญิงของหลวงพ่อ ลูกหลานของคุณยายนี่ยังกับเคี้ยวเพชรเป็นอาหารใจเด็ดเดี่ยวใสจริงๆ ทั้งแข็งทั้งแกร่งทั้งใส ในการที่กล้าที่จะสร้างสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ของโลก โดยไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคอันใด
...อ่านต่อ
นักการทำงานที่ฉลาดจะไม่ยอมปล่อยให้การงาน หรือกิจธุระใดๆ เข้ามาบั่นทอนชีวิตครอบครัว เพราะดูจะเป็นเรื่องที่น่าอับอายหากเกิดปัญหาทางอารมณ์ ทางการศึกษา ความไม่ซื่อสัตย์ หรือการทุจริตใดๆ ที่จะเกิดขึ้น
...อ่านต่อ
อิสระอันนิรันดร์ ที่ตรงนั้นอยู่ตรงไหน ที่นั้น คือ ที่ใจ ศูนย์กลางกายศูนย์กลางบุญ
...อ่านต่อ
เมื่อเวลาเดินมาจนทุกวันนี้ อดีตที่เคยสุขสนุก ใจ ฤาจะหวนกลับมาเนาว์ จึงเป็นความเข้าใจที่ใหญ่หลวงไม่ใช่เข้าใจแต่เพียงว่า วันสดใสที่ผ่านมาไม่อาจเรียกกลับคืนได้อย่างเดียวเท่านั้น
...อ่านต่อ
ความดีทำได้ง่าย เป็นเครื่องหมายของคนดี ความชั่วกลั้ว โลกีย์ หลีกเร้นหนีไกลแสนไกล
...อ่านต่อ
การเข้าถึงพระธรรมกายนั้นไม่ยาก ก็เพราะพระธรรมกายท่านมีอยู่แล้วในตัวของเราทุกคน มีหมดทุกคน ไม่มีเว้นเลยแม้แต่คนเดียว
...อ่านต่อ
คุกใดฤาเทียบได้ เท่าคุกใจเป็นไม่มี คุกนอกยังรอรี คุกใจนี้เข้าทุกวัน
...อ่านต่อ
ถ้ารักหลวงพ่อจริง ตัองนั่งธรรมะ ถ้าเคารพหลวงพ่อจริง ต้องเข้าถึงธรรม
...อ่านต่อ
ไม่เข้าถึงธรรมกาย เท่ากับเป็นหนี้ตัวเองอยู่ องค์พระสวมกาย ธรรมกายสวมตัว
...อ่านต่อ
การพลาดพลั้งผิดไป เป็นเรื่องสามัญที่เกิดได้ทุกขณะของการทำงาน ด้วยไม่มีใครหยั่งรู้ได้ ทุกขณะของการ ทำงาน ด้วยไม่มีใครหยั่งรู้ได้โดยตลอดถึงเหตุการณ์ข้างหน้า ไม่มีใครคาดใจ หรือการกระทำของอีกฝ่ายหนึ่ง ได้อย่างเหมือนกับใจของตัวเอง
...อ่านต่อ
กายข้างนอกอย่างเก่งก็แค่น่าดู กายข้างในสิ น่ารู้ และน่าดูกว่าเป็นไหน ๆ
...อ่านต่อ
การสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีนี้ มองผิวเผินก็เหมือนกับอาคารทั่วๆ ไป แต่มองให้ลึกซึ้งเข้าไปภายในก็จะค้นพบว่า ที่ประดิษฐานผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายนี้เป็นลิ่งที่สำคัญและยิ่งใหญ่
...อ่านต่อ
เรื่องจริงมีอยู่เรื่องเดียว คือ เรื่องขจัดกิเลสอาสวะ งานจริงมีอยู่งานเดียว คือ งานหยุดนิ่ง ดิ่งเข้ากลาง
...อ่านต่อ
หยุดที่นี่ หมายถึงหยุดการพูดสิ่งที่ผ่านมาแล้ว หยุดการหยิบยกเอาเรื่องที่จะเป็นที่มาแห่งความฉุนเฉียว ร้อนใจ หยุดการร่ำไรอยู่กับสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ หยุดคำพูดร้อนหูเอาไว้ที่ตัวของเราเอง
...อ่านต่อ
ให้ใจเกาะ ใจเกี่ยว ใจเหนี่ยว ศูนย์กลางกายไว้เสมอ ถ้ารักอนาคต ใจต้องจรดศูนย์กลางกาย
...อ่านต่อ
หลวงพ่อวัดปากนํ้า ภาษีเจริญ เป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพทธเจ้าในเส้นทางสายกลางนี้ เมื่อท่านได้ปล่อยชีวิตเอาใจหยุดนิ่งอยู่ภายใน ณ จุดที่หยุดนิ่งก็จะเกิดการเคลื่อนไหว เกิดการเดินทางเข้าไปสู่ภายในนิ่งและเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
...อ่านต่อ
มีดลับบ่อย ๆ ก็คม จรดศูนย์กลางกายบ่อย ๆ ก็จะชัด ศูนย์กลางกาย ศูนย์กลางความสุขเต็มพิกัด
...อ่านต่อ
ใครบ้างไม่เคยฝันถึงความงดงามในชีวิต ไม่ปรารถนาความสุนทรีย์ของธรรมชาติ และเมื่อรวมเอาความฝันบรรเจิดมาไว้ด้วยกัน
...อ่านต่อ
พลังใจเป็นต่อ เพราะใจจ่อศูนย์กลางกาย รับรองว่าถูกหลอก ถ้าใจออกจากศูนย์กลางกาย
...อ่านต่อ
ในความหมายของพวกเรา การปฏิรูปการเลี้ยงดูบุตร คือ การที่คุณพ่อคุณแม่รู้จักตั้งเป้าหมายในการเลี้ยงลูกว่า คุณสมบัติของลูกที่ดีควรเป็นอย่างไร
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร