เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


คนที่พูดโกหกบ่อย ๆ จอของใจก็มีแต่ภาพล้มเพราะมีแต่ภาพเท็จ ซึ่งการทำอย่างนี้บ่อย ๆ จะมีผลต่อการนั่งสมาธิ อย่างที่บางคนบอกว่า ยังไม่เห็นของจริงสักที
...อ่านต่อ
ทฤษฏี หรือ ปริยัติ...เป็นเพียงแนวทาง หรือ แผนที่ ของการเดินทาง ของจริง คือ การได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อความพ้นทุกข์ พบสุขเกษมศานต์...ฉันนั้น
...อ่านต่อ
ดวงใหม่ผุดซ้อนขึ้นมาแทนที่ดวงเก่า แต่ใสสว่างมากยิ่งขึ้น จนในที่สุดก็เห็นกายต่างๆ ตามลำดับจนกระทั่งถึง ธรรมกาย ปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงธรรมกาย
...อ่านต่อ
คืนนี้นะให้ตั้งใจนั่งกันนะ เราศึกษาประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
จะได้ไม่ตกอยู่ ในความไม่พร้อม เช่นนี้ตลอดไป
...อ่านต่อ
แต่ที่จริงแล้วสามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดและลัดที่สุด
...อ่านต่อ
สอนตัวเองไม่ได้ สักวันเราอาจหลุดไปจากเส้นทางนี้ หรือค่อยๆถอยห่างออกไปเรื่อยๆเพราะนับวันงานของ วัดเรายิ่งขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
...อ่านต่อ
บุคคลใดใจหยุดนิ่งเป็นสมาธิ ตั้งมั่นอยู่ตรงศูนย์กลางกายได้ตลอดเวลา ย่อมอยู่เป็นสุข มีความปลอดภัยในชีวิตทั้งโลกนี้และโลกหน้า ภัยพาลไม่อาจทำอันตรายได้ ด้วยอานุภาพของจิตบริสุทธิ์และวิชชาธรรมกาย
...อ่านต่อ
จะเอาสมบัติจักรพรรดิต้องกล้าทำตรงนี้ ถ้าจะขึ้นบันไดขั้นที่3 ต้องทิ้งขั้นที่2ก่อน เพราะการทำบุญของเราจะเป็นบุญใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ตามลำดับ เหมือนการขึ้นบันได ยิ่งให้มาก ใจก็ยิ่งใหญ่ ยิ่งให้มาก ใจก็ไม่ติด ไม่ผูกพันธ์ในสมบัติ
...อ่านต่อ
หมั่นเติมความบริสุทธิ์ให้ตัวเองโดยทำทานรักษาศีล และนั่งสมาธิเมื่อใจบริสุทธิ์ดวงบุญที่สว่างในตัวก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่เปลี่ยนสถานการณ์ทุกอย่างที่เลวร้ายให้กลายเป็นดีได้อย่างน่าอัศจรรย์...
...อ่านต่อ
บุคคลควรทำความเพียรตั้งแต่วันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ว่า ความตายจักมีในวันพรุ่งนี้เพราะว่า ความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนามากนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย...ฯ
...อ่านต่อ
แล้วก็วนกันไปอย่างนี้ทุกภพทุกชาติ จะแหก "วงจรแห่งความจน" ออกไปให้ได้ จะต้องทำอย่างไร ก็ไม่ต้องแล่งกันละนิ...
...อ่านต่อ
เสนาบดีดื่มน้ำจากขันที่ทำด้วยทองคำเปรียบเทียบกับชาวนาที่ดื่มน้ำจากกะลามะพร้าวหากมีความพอใจ ย่อมสุขเท่ากัน"
...อ่านต่อ
เราต้องทำความละเอียดให้ต่อเนื่อง จะได้หยุดนิ่ง สนิทสมบูรณ์ขึ้น ให้มันนิ่งแน่นสมบูรณ์ขึ้น ใจจะไม่มีมลทิน มีแต่ความสุข ความบริสุทธิ์เพิ่ม ขึ้นเรื่อยๆ
...อ่านต่อ
"เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงอรุณขึ้นก่อนเป็นบุรพนิมิตฉันใด การมีกัลยาณมิตรเป็นบุรพนิมิต แห่งการเกิดขึ้นของหนทางพระนิพพานแก่ผู้ประพฤติธรรมฉันนั้น"
...อ่านต่อ
คนที่น่าสงสารคือพวกเรา ต่างหาก ถ้าท่านไม่สงสารพวกเรา เราจะ... รู้เรื่องการสั่งสมบุญ รู้เรื่องการสร้างบารมี รู้จักศูนย์กลางกาย รู้จักวิชชาธรรมกาย ได้อย่างไร !
...อ่านต่อ
บางคนแสวงหาความดีใส่ตนด้วยการจ้อง“จับผิด” ผู้อื่น จ้อง “ติติง” ผู้อื่นอยู่เสมอนั่นไม่ใช่วิสัยของคนดี และสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ความดีสังเกตที่ใจ ยิ่งจับผิด ยิ่งเพ่งโทษ ยิ่งติติง ยิ่งทุกข์ร้อนความทุกข์ร้อนเกิดขึ้นในใจผู้นั้นก่อน เสมือนจับกองไฟเผาไหม้ตัวเอง
...อ่านต่อ
วันธรรมชัย 27 สิงหาคม วันครบรอบอุปสมบท 45 พรรษา ของพระพ่อ ผู้นำการสั่งสมบุญ ผู้นำการสร้างบารมี
...อ่านต่อ
การเกิดของท่าน จึงเป็นดั่งศุภนิมิตแห่งความสมานสามัคคี ประดุจน้ำฝนตกลงบนพื้นดินที่แตกระแหง แล้วประสานรอยร้าวของเนื้อดินนั้นให้เรียบสนิทเป็นผืนดินเดียว
...อ่านต่อ
แม้มืด เมี่อย ฟุ้ง บุญก็ยังเกิดขึ้น ในตัว แม้ไม่มากก็ยังมี ก็เท่ากับว่าบุญ ได้ถูกสั่งสมไปเรี่อยๆทุกวัน
...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2512 บุคคลสําคัญในแวดวงพระพุทธศาสนาได้ตัดสินใจครั้งสําคัญที่สุดในชีวิตอย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยว
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร