เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


หนังสือที่อ่าน เพื่อนที่คบ สังคมที่อยู่อาจเป็นตัวแปรสำคัญที่จะบ่งบอกว่าอนาคตเราจะเป็นไปในทิศทางใด...
...อ่านต่อ
ด้านมูลนิธิธรรมกายได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาล 2 แห่ง ได้แก่ที่กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล และที่วัดพระธรรมกาย ประเทศไทย
...อ่านต่อ
"ยิ่งเบาสบาย ยิ่งละเอียด ยิ่งขยายไปเรื่อยๆ"
...อ่านต่อ
สำนักงานใหญ่มูลนิธิธรรมกาย
...อ่านต่อ
มาค้นหาความหมายของคำว่าผู้หญิง 200% กันนะคะ
...อ่านต่อ
ปิดเทอมนี้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้วิชชาชีวิตตามหลักพุทธวิธีและตอบแทนคุณพ่อแม่
...อ่านต่อ
เฉพาะ Android ก่อนนะ ส่วน iphone มีแน่นอน รอแปป
...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ 2493 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
...อ่านต่อ
“ครั้งหนึ่งในชีวิต ที่จะได้สร้างโรงครัว เพื่อผลิตอาหารเลี้ยงพระภิกษุสามเณรและสาธุชนกว่าล้านชีวิต”
...อ่านต่อ
คนบ้า มีอยู่ทุกที่....เอาเป็นว่า อย่า บ้าทำความชั่ว หรือ บ้าใบ้ ปัญญาอ่อน แล้วกัน...
...อ่านต่อ
“AIS Fibre บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตบ้าน ความเร็วสูงสุด 1 Gbps”
...อ่านต่อ
หากคุณเป็นคนที่มองหาความสำเร็จเหมือนกัน ขอแนะนำให้ลองอ่าน 9 สิ่งที่ต้องหยุดทำเหล่านี้ถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จ แล้วมีอะไรกันบ้าง ไปดูกันเลย
...อ่านต่อ
เราเคยนึกไหมว่า ไปคุยกับคนบางคน ที่เขาไม่เข้าใจ เรื่องชาติหน้า.
...อ่านต่อ
ความฝันที่มีคนหัวเราะเยาะ คือความฝันที่ยิ่งใหญ่ ความฝันที่ไม่มีใครสนใจ ไม่ได้เรียกว่าความฝัน
...อ่านต่อ
แบ่งปันสิ่งที่ดีและสวยงามให้คนที่คุณรักและรู้จักแล้วคุณจะได้ความรักและสิ่งดี ๆ
...อ่านต่อ
ที่ผู้นำเห็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นล่วงหน้า...ผู้ตามแม้แต่เห็นกับตายังไม่เชื่อตาตัวเอง.
...อ่านต่อ
ไม่ว่าคุณจะเชื่อว่าคุณนั้นมีการศึกษาสูงส่ง มีความสามารถเป็นเลิศ รวยล้นฟ้า
...อ่านต่อ
ฝึกกายให้แกร่งด้วยออกกำลังกาย ฝึกใจให้แกร่งด้วยทำสมาธิ
...อ่านต่อ
แต่จะสังเกตได้เมื่อเวลาจะลุกขึ้นยืน ธรรมดาคนหนุ่มสาวจะลุกได้ทันที
...อ่านต่อ
แต่ข้าพเจ้าก็เต็มใจเดินทางมาเพื่อดูความสำเร็จ ของพระพุทธศาสนา ความเอาชนะใจของคนที่นับถือศาสนาพุทธ ที่จะนำพาศาสนาพุทธ ที่เป็นศาสนาประจำชาติ
...อ่านต่อ
และทุ่มเทสร้างอาคารบุญรักษา และงานบุญวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร