เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


บุญหล่นทับ...ไม่มี อยากจะได้...ก็ต้องทำเอง
...อ่านต่อ
ลูกที่ผ่านการฝึกความอดทนทั้ง ๔ รูปแบบนี้มาจากคุณพ่อคุณแม่ ตั้งแต่อดทนต่อความสำบากตรากตรำ
...อ่านต่อ
บุญเท่านั้น...ที่จะเป็น "คู่เเท้"
...อ่านต่อ
บุญ คือ ขุมทรัพย์อันประเสริฐ เป็นเสบียงในการเดินทางไกล
...อ่านต่อ
บุญเป็นบ่อเกิดเเห่งความสุขเเละความสำเร็จในชีวิตทุกระดับ
...อ่านต่อ
เมื่อคุณพ่อคุณแม่จะเพาะนิสัยใหไม่แสบก็ต้องเพาะผ่านระเบียบวินัย
...อ่านต่อ
บุญทุกอย่างที่เราทำตอนเป็นมนุษย์
...อ่านต่อ
บุญจะนำเราไปสู่สุคติภพ
...อ่านต่อ
บาปเเม้เพียงนิด อย่าคิดทำ บุญเพียงนิด ทำไปเถิดประเสริฐนัก
...อ่านต่อ
"บุญ" ปิดประตูอบาย...เปิดประตูสวรรค์
...อ่านต่อ
เมื่อมีบุญมาก จะปรารถนาอะไรก็ได้ทั้งนั้น
...อ่านต่อ
บุญก็คือความดีที่เราทำทั้งจากการทำทาน รักษาศีล เเละเจริญภาวนา
...อ่านต่อ
เพาะนิสัยลูกอย่างไรให้"ไม่โง่"(ตอนที่๒)
...อ่านต่อ
สุขใดฤาเทียบได้ เท่าสุขใจเป็นไม่มี ความสุขที่เสรี อยู่ ณ ที่ใจของเรา
...อ่านต่อ
สุขแท้อยู่กลางกาย สุขสบายอยู่กลางตัว อย่าเพลินหลง เมามัว สุขนอกตัวกลั้วทุกข์ตรม
...อ่านต่อ
อันว่าสุขใครใครก็ใฝ่หา แต่ทว่าจะพบสุขเสรีไหม สุขแท้จริงสุขเสรีอยู่ที่ใจ สุขสดใจหยุดในหยุดสุขจริง
...อ่านต่อ
ต้องการสุขจริง ต้องดิ่งเข้ากลาง ใจหยุดนิ่ง ดิ่งเข้ากลาง คือ หนทางแห่งความสุข
...อ่านต่อ
สุข ต้องคู่ ความสงบ สุขใดไร้ความสงบสุขนั้นไมใช่สุขแท้จริง
...อ่านต่อ
ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คนไหนในโลกนี้ก็ตาม เมื่อลูกเกิดมาแล้ว ล้วนต้องการให้ลูกของตนเองฉลาดทั้งนั้น ยิ่งฉลาดเท่าใหร่ คุณพ่อคุณแม่ยิ่งภูมิใจมากเท่านั้น แต่ว่าการจะเลี้ยงลูกให้ฉลาด ก็ไม่ใช่ของง่าย
...อ่านต่อ
รักสุขต้องหยุดเป็น รักเย็นตัองนิ่งได้
...อ่านต่อ
สุดฟุ้งฟุ้งแล้วฟุ้งอีก ไม่อาจหลีกลี้หนีได้ ทำหยุดทำนิ่งสบาย ก็หายฟุ้งเองสมใจ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร