เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


สิ่งใดที่ทำได้ยากแต่เราทำได้
...อ่านต่อ
เรื่องบุญ...อย่าคิดดูก่อน
...อ่านต่อ
จะได้ที่สุดของทุกสิ่ง
...อ่านต่อ
เราจะรู้ตัวของเราเองว่า
...อ่านต่อ
คลายเครียดด้วยการทำบุญดีกว่า
...อ่านต่อ
อย่าคิดว่า ...ขอให้เรารวยก่อน
...อ่านต่อ
บุญคือสิ่งที่...ต้องทำ
...อ่านต่อ
บุญเป็นสิ่งที่...ต้องทำ
...อ่านต่อ
บุญต้องสั่งสมไว้ตอนมีชีวิต
...อ่านต่อ
ถ้าเราตระหนี่ชาติที่ผ่านมา
...อ่านต่อ
ยิ่งหวง...ก็เหมือนยิ่งไล่ทรัพย์ไป
...อ่านต่อ
ไม่มีใครยากจนเพราะทำบุญ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร