เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


ยิ้มเป็นการลงทุนที่น้อยที่สุด
...อ่านต่อ
ทุกคนอยากเจอคนที่อารมณ์ดี ใจดี
...อ่านต่อ
เริ่มต้น…เรายิ้มให้ตัวเอง
...อ่านต่อ
ระวังรักษาใจอย่าให้ชอกช้ำ
...อ่านต่อ
ผู้แนะนำตักเตือนต้องดูตัวเองว่า
...อ่านต่อ
เมื่อเราได้รับคำแนะนำตักเตือน
...อ่านต่อ
กรณีที่ผู้แนะนำตักเตือน
...อ่านต่อ
การแนะนำตักเตือนกันนั้น
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร