เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


ถ้ารักตัวเองอยากให้ตัวเรามีความสุข
...อ่านต่อ
คุณสมบัติในการดึงดูดความสุขและความสำเร็จ
...อ่านต่อ
ชีวิตหลังจากตายเเล้วมีอยู่
...อ่านต่อ
เมื่อละโลกเเล้วสิ่งที่เรากระทำไว้ จะเป็นประดุจเงาติดตามตัว
...อ่านต่อ
ชีวิตหลังความตายนั้นยาวนาน
...อ่านต่อ
ต้องฝึกฝนและทำให้เจริญให้มาก
...อ่านต่อ
การนั่งสมาธิเป็นบุญละเอียดอ่อน
...อ่านต่อ
การมีความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด
...อ่านต่อ
การชิงช่วงช่วงชิงมีตลอดเวลา
...อ่านต่อ
โลกเราใบนี้มีความแตกต่างกันแค่เพียงภายนอก
...อ่านต่อ
ถ้าใจผ่องใส ไม่เศร้าหมอง ก็เป็นรหัสผ่านไปสู่...โลกสวรรค์
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร