เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


ที่ตรงไหนที่เรานึกถึงพระรัตนตรัย
...อ่านต่อ
วางใจอย่างนิ่ง นุ่ม ละมุนละไม
...อ่านต่อ
ใจที่เหมาะสมในการเข้าถึงธรรม
...อ่านต่อ
สมมติตัวเราอยู่กลางอวกาศโล่งๆ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร