หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


 ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่  อย่าหงุดหงิด  งอแง  ท้อแท้  เบื่อหน่าย  ให้ดูคุณยายเป็นแบบอย่างท่านสร้างบารมีมิได้หยุดหย่อน
...อ่านต่อ
เมื่อเรามีอารมณ์บันเทิง ศัตรูก็อยู่ในกองเพลิง
...อ่านต่อ
"ถ้าเราหัวเราะ  ศัตรูจะตกในกองเพลิง"
...อ่านต่อ
ยามใดที่เราต้องเผชิญกับ ผู้ไม่ประสงค์ดี เผชิญกับ การดูถูกดูหมิ่น ขอให้เราใช้สติปัญญาพิจารณา อย่าหุนหันพลันแล่น
...อ่านต่อ
เมื่อใจเรา"สงบ" สิ่งที่เจอก็ คือ"ความสุขใจ"..เมื่อใจ"ไม่สงบ" ไปอยู่จักรวาลไหน"ก็ไม่สงบ"
...อ่านต่อ
 ความสุขที่เริ่มจากจุดเล็กๆ ในกลางกายเรา  ก็จะค่อยๆ ขยายไปสู่คนรอบข้าง   ไปสู่ทุกคนในครอบครัว  จากครอบครัวสู่สังคม
...อ่านต่อ
ธรรมที่พระตถาคตเจ้ากล่าวดีแล้วนั่นน่ะไม่ใช่ทางอื่น  ทางมรรคผลนี่เอง   การทำใจให้หยุดนั่นแหละเป็นตัวมรรคทีเดียว
...อ่านต่อ
เมื่อวิบากกรรมยังหนาอยู่ หมอก็จะหาสาเหตุไม่เจอ ไม่ใช่หมอไม่เก่งนะ แต่พอกรรมเบาบางลง
...อ่านต่อ
“การสูญเสียโอกาสในการสร้างบารมีนั้น  ถือว่าเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก” 
...อ่านต่อ
การเจริญภาวนา เป็นบ่อเกิดของสติและปัญญา  จะทำให้เรามีความเฉลียวฉลาด  ตลอดจนปฏิภาณไหวพริบแกล้วกล้า
...อ่านต่อ
โอวาทจากระเดชพระคุณหลวงพ่อถึงลูกๆเขตในและเขตนอก วัดโบสถ์บนบางคูเวียง เป็นสถานที่ๆหลวงปู่ชนะมาร
...อ่านต่อ
เมื่อคืนหลวงพ่อบอกการกระทำที่เราได้ทำเกี่ยวเนื่องกับธรรมญาตราอยู่ในสายตาของหลวงปู่  และทุกๆๆการกระทำ
...อ่านต่อ
หากโอกาสแห่งการสร้างบุญ มาถึงแล้ว  ควรรีบเก็บเกี่ยวเอาบุญ  ถ้าเราปล่อยให้โอกาสที่ดีที่สุด ในชีวิตผ่านไป  โอกาสแสนดีนั้น
...อ่านต่อ
ชีวิตหลังความตายมีจริง  มีคติอยู่  ๒ ทาง คือ... สุคติกับทุคติ  ตัดสินกันที่บุญและบาป  ใจใสหรือใจเศร้าหมอง
...อ่านต่อ
“พลังบุรุษ” เอาไว้สำหรับ เป็นผู้นำครอบครัว ให้ไปถึงจุดหมายปลายทาง ให้รวยบุญ รวยบารมี รวยทรัพย์สินเงินทอง
...อ่านต่อ
วันพรุ่งนี้ที่เราจะไปพัฒนาวัด ให้หยาดเหงื่อแรงกายของเรากลั่นเป็นบุญบริสุทธิ์ ลอยระเหยเป็นมหาเมฆไปตกเป็นฝน
...อ่านต่อ
การที่ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ แปลว่า กระแสบุญในตัวของคนในประเทศหย่อน...
...อ่านต่อ
บุญใหม่ที่เราทำ  เปรียบเหมือนกล้าไม้อ่อน ๆ  ซึ่งรอการเจริญเติบโต ที่จะส่งผลเต็มที่ในภพชาติหน้า
...อ่านต่อ
การที่เรานำ ทรัพย์ที่หามาด้วย ความยากลำบากในยุคนี้   มาสร้างมหาทานบารมี    เป็นความคิดที่ถูกต้องสมบูรณ์ทีเดียว
...อ่านต่อ
โลกนี้...ไม่มี ที่น่าเที่ยวหรอก เพราะเป็นโลก แห่งการสร้างบารมี โลกแห่งการแสวงบุญไม่ใช่โลกแห่งการ...เสวยบุญ
...อ่านต่อ
จะนึกคำว่า “พระ” ก็ได้ แม้ไม่เห็นพระ จะนึกคำว่า “ดวง” ก็ได้ แม้ไม่เห็นดวง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร