หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


ชีวิตหลังความตายมีจริง  มีคติอยู่  ๒ ทาง คือ... สุคติกับทุคติ  ตัดสินกันที่บุญและบาป  ใจใสหรือใจเศร้าหมอง
...อ่านต่อ
“พลังบุรุษ” เอาไว้สำหรับ เป็นผู้นำครอบครัว ให้ไปถึงจุดหมายปลายทาง ให้รวยบุญ รวยบารมี รวยทรัพย์สินเงินทอง
...อ่านต่อ
วันพรุ่งนี้ที่เราจะไปพัฒนาวัด ให้หยาดเหงื่อแรงกายของเรากลั่นเป็นบุญบริสุทธิ์ ลอยระเหยเป็นมหาเมฆไปตกเป็นฝน
...อ่านต่อ
การที่ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ แปลว่า กระแสบุญในตัวของคนในประเทศหย่อน...
...อ่านต่อ
บุญใหม่ที่เราทำ  เปรียบเหมือนกล้าไม้อ่อน ๆ  ซึ่งรอการเจริญเติบโต ที่จะส่งผลเต็มที่ในภพชาติหน้า
...อ่านต่อ
การที่เรานำ ทรัพย์ที่หามาด้วย ความยากลำบากในยุคนี้   มาสร้างมหาทานบารมี    เป็นความคิดที่ถูกต้องสมบูรณ์ทีเดียว
...อ่านต่อ
โลกนี้...ไม่มี ที่น่าเที่ยวหรอก เพราะเป็นโลก แห่งการสร้างบารมี โลกแห่งการแสวงบุญไม่ใช่โลกแห่งการ...เสวยบุญ
...อ่านต่อ
จะนึกคำว่า “พระ” ก็ได้ แม้ไม่เห็นพระ จะนึกคำว่า “ดวง” ก็ได้ แม้ไม่เห็นดวง
...อ่านต่อ
 ลูกอย่าไปสนใจเรื่องอื่นนะ กับเรื่องไร้สาระต่าง ๆ ทำกิจวัตร กิจกรรมให้เรียบร้อยลงตัว ทำให้มันเสร็จ ๆ ไป
...อ่านต่อ
การที่เราเกิดมา  ก็เพื่อมาสร้างบารมีและสร้างความดีเท่านั้น  จนกว่าบุญบารมีของเราจะมากพอ ที่จะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เรา
...อ่านต่อ
จะช่วยขจัดทุกข์โศกโรคภัย สิ่งที่ไม่ดีต่างๆ ที่มาเกิดกับเราและมวลมนุษยชาติทั้งหลาย จะมลายหายสูญไป
...อ่านต่อ
คน..ยากจน..ในชาตินี้  คือ คนตระหนี่ในชาติก่อน คน..อยากจน..ในชาติหน้า คือ คนตระนี่ในชาตินี้  
...อ่านต่อ
ห่างวัด...ก็ห่างบุญ ห่างวัด...ก็ห่างความรู้ ห่างพลังแห่งการทำความดี การห่างบุญ ห่างความดี..นี่อันตราย
...อ่านต่อ
เราจะต้องมีหัวใจของนักสร้างบารมี  อย่างพระบรมโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลาย  ที่ไม่ว่าจะเกิดกี่ภพกี่ชาติ
...อ่านต่อ
หลวงพ่อชอบใจ  เศรษฐียุคโบราณ  สร้างกุฏิให้พระปัจเจกพุทธเจ้า  ๕๐๐ หลัง ถูกโจรเผา กลับดีใจ สร้างใหม่
...อ่านต่อ
ส.ค.ส.จากหลวงปู่ฯ คุณยายฯให้เรา...
...อ่านต่อ
 เวลาที่จะแข่งขันกันหรือชิงตำแหน่งสักตำแหน่งหนึ่งหรือเก้าอี้สักเก้าอี้ ซึ่งมันมีจำกัด...ต้องใช้บุญนะบางคนมีเงิน มีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าไม่มีบุญ
...อ่านต่อ
 ความเชื่อมั่นเท่านั้น...สร้างความเชื่อมั่นความไม่เชื่อมั่น ไม่เคยสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับตัวเราความเชื่อมั่นเท่านั้น
...อ่านต่อ
 รักษากาย  วาจา  ใจ ของเรา  ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสอยู่เสมอ ถ้าทำได้อย่างนี้แล้ว  บารมีที่เราได้ก็จะบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น
...อ่านต่อ
บุคคลโดยทั่วไปคิดถึงตนเองมากกว่าคนอื่นแต่พระบรมโพธิสัตว์คิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองและถือว่าการที่คิดถึงคนอื่นนั้น
...อ่านต่อ
ถ้าเราเข้าถึงพระในตัวได้เราก็จะมีที่พึ่งมีความสุขกายสบายใจทันทีที่เข้าถึงเราจะอบอุ่นใจ จะรู้สึกปลอดภัย
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร