หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


การลอยกระทงของเรานี้ แตกต่างจากที่เขาลอยกัน
...อ่านต่อ
เรื่องนรก สวรรค์ นิพพาน เป็นสิ่งที่มีจริง พิสูจน์ได้
...อ่านต่อ
เรามีเวลาเท่ากันทุกคน วันหนึ่ง ๒๔ น. ไม่มีใครเสียเปรียบ
...อ่านต่อ
ครูไม่ใหญ่ทำบุญทุกวันเลย สร้างพระธรรมกายประจำตัวทุกวัน
...อ่านต่อ
ถึงแม้เราจะมีบารมีไม่เท่ากับผู้อื่น แต่ถ้าเรามีความเพียร
...อ่านต่อ
การซื้อบุญไม่มี เพราะบุญในใจสินค้า ไม่ใช่ว่าใครมีเงินจะซื้อได้
...อ่านต่อ
ผลจากการปฏิบัติธรรม อย่างสม่ำเสมอนั้น จะช่วยให้เรามีกำลังใจ
...อ่านต่อ
ตอนที่ยังลำบากยากจน มีทรัพย์น้อย ก็อย่าขาดบุญ
...อ่านต่อ
มาร ๕ ฝูง ที่เป็นเครื่องมือสำคัญของพญามาร คอยกำกับชีวิตเราอยู่
...อ่านต่อ
คนเรื่องมากมักได้บุญน้อย คนเรื่องน้อยมักได้บุญมาก
...อ่านต่อ
เราก็ยังต้องรักษาใจของเราให้ใสๆ ให้ใจเราละเอียด
...อ่านต่อ
เราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ มีสิ่งที่จะต้องศึกษาควบคู่กันไปอยู่
...อ่านต่อ
เกิดเป็นมนุษย์ ทำความดีอะไรได้ ควรรีบทำ ทำความดีอะไรไว้
...อ่านต่อ
อยากให้ตัวเองมีความสุข..ก็ต้องสร้างเหตุแห่งความสุข
...อ่านต่อ
กฐินหรือกาลทาน ไม่ได้เกิดขึ้นง่าย ต้องมีการบังเกิดขึ้นของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
แม้ว่าในภาวะปัจจุบันนี้ ไม่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองหรือโลกจะ แปรปรวนไปอย่างไร
...อ่านต่อ
เราได้สละทรัพย์บริจาคทานฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนา ทรัพย์หยาบนี้ ก็จะเป็นประโยชน์อันสูงสุด
...อ่านต่อ
ใจหยุดเป็นสุดยอดของปาฏิหาริย์ เป็นสิ่งที่ชาวโลกทุกคนสามารถทำกันได้ ศึกษาเรียนรู้กันได้
...อ่านต่อ
ใครเอาใจนี่มาหยุดนิ่ง อยู่ที่ศูนย์กลางกายได้มาก จะให้ทาน ทานนั้นก็เลิศ
...อ่านต่อ
เรามีเวลาจำกัดอยู่ในโลกนี้ ความแข็งแรงก็จำกัด ชีวิตก็จำกัด
...อ่านต่อ
อารมณ์ดีและอารมณ์สบาย เป็นอุปกรณ์อย่างสำคัญ ที่จะทำให้สติ กับความสบายของเรา
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร